Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 129

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Instalarea ruterului
IMPORTANT: Înainte de a instala ruterul, asiguraţi-vă că este
disponibilă conexiunea la internet.
1. Poziţionarea ruterului
Pentru transmisia optimă a semnalului fără fir între ruterul fără fir şi dispozitivele
de reţea conectate la acesta, asiguraţi-vă că:
Aşezaţi ruterul fără fir într-o zonă centrală pentru o acoperire fără fir maximă
pentru dispozitivele de reţea.
• Feriţi dispozitivul de obstacole de metal şi de lumina directă a soarelui.
• Feriţi dispozitivul de dispozitive Wi-Fi numai de 802.11g sau 20 MHz, echi-
pamente periferice de 2,4 GHz, dispozitive Bluetooth, telefoane fără fir,
transformatoare, motoare de mare putere, lumini fluorescente, cuptoare
cu microunde, frigidere şi alte echipamente industriale pentru a preveni
interferenţele sau pierderea semnalului.
Pentru a asigura un semnal fără fir optim, orientaţi cele trei antene detaşabile
conform ilustraţiei de mai jos.
• Actualizaţi întotdeauna la cel mai recent firmware. Vizitaţi site-ul Web ASUS
la adresa http://www.asus.com pentru a obţine cele mai recente actualizări
de firmware.
90 °
45 °
45 °
8U
129

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: