Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 163

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Obsah balenia
RT-AC68U
Sieťový kábel (RJ-45)
Sieťový kábel (RJ-45)
CD s podporou (návod na obsluhu)
CD s podporou (návod na obsluhu)
POZNÁMKA: Ak je poškodená alebo chýba ktorákoľvek položka,
oznámte to svojmu predajcovi.
Stručný prehľad vášho zariadenia RT-AC68U
2 3
1
1) LED indikátor 1 až
4 siete LAN
2) LED indikátor siete
LED indikátor siete
WAN
3) LED indikátor USB
USB
2.0/3.0
4) LED indikátor pre
2,4 GHz
5) LED indikátor pre
LED indikátor pre
5 GHz
8U
4
5
6
7
6) LED indikátor
LED indikátor
napájania
7) Tlačidlo WPS
Tlačidlo WPS
WPS
8) Tlačidlo na zapnutie/
vypnutie siete Wi-Fi
9) Sieťový vypínač
10) Port napájania (DC-IN
– vstup jednos-
merného prúdu)
Adaptér striedavého prúdu
Adaptér striedavého prúdu
Stručný návod na obsluhu
Stručný návod na obsluhu
8
9 10
11
12
13
11) Porty USB 2.0/3.0
Porty USB 2.0/3.0
12) Port WAN
13) Tlačidlo na zapnutie/
Tlačidlo na zapnutie/
vypnutie s indikátorom LED
14) LAN Porty
Porty
15) Tlačidlo na resetovanie
Tlačidlo na resetovanie
15
14
163

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: