Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 117

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Konfiguracja routera za pomocą kreatora Quick Internet
Setup (Szybka konfiguracja połączenia z Internetem)
Aby skonfigurować router za pomocą kreatora Quick Internet Setup (Szybka
konfiguracja połączenia z Internetem):
1. Naciśnij przycisk zasilania znajdujący się z tyłu routera. Upewnij się, że
świecą się diody LED zasilania, sieci LAN i WAN.
2. Uruchom przeglądarkę sieciową taką jak Internet Explorer, Google, Chrome
Uruchom przeglądarkę sieciową taką jak Internet Explorer, Google, Chrome
Firefox lub safari.
UWAGA: Jeśli kreator QIS (Szybka konfiguracja połączenia z Inter-
netem) nie uruchomi się automatycznie, należy wprowadzić adres
http://192.168.1.1 lub http://router.asus.com w pasku adresu i
odświeżyć przeglądarkę.
3. Przypisz nazwę logowania i hasło routera, a następnie kliknij przycisk
Next (Dalej). Wprowadzona nazwa logowania i hasło będą konieczne do
zalogowania się do routera RT-AC68U w celu wyświetlenia lub zmiany
jego ustawień. Nazwę logowania i hasło routera można zapisać, aby móc
korzystać z nich w przyszłości.
117

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: