Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 123

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Zarządzanie routerem za pomocą sieciowego interfejsu
graficznego ASUSWRT
Router bezprzewodowy jest
wyposażony w intuicyjny graficzny
sieciowy interfejs użytkownika
ASUSWRT. Interfejs ASUSWRT
umożliwia łatwą konfigurację
różnych funkcji routera za pomocą
przeglądarki sieci Web, takiej jak
Internet Explorer, Firefox, Safari lub
Google Chrome.
UWAGA: Korzystając
z paska wyszukiwania
znajdującego się na dole
okna interfejsu, można
uzyskać więcej informacji
z witryny pomocy technic-
znej firmy ASUS dostępnej
pod adresem http://sup-
port.asus.com
WAŻNE:
• Bardziej szczegółowe informacje na
temat korzystania z sieciowego interfejsu
graficznego routera można znaleźć w
podręczniku użytkownika.
• W celu zapewnienia lepszego działania
należy zawsze sprawdzać i uaktualniać
oprogramowanie sprzętowe do najnowszej
wersji.
• Odwiedź kanał wideo ASUS Networking
z samouczkami wideo dotyczącymi
oferowanych funkcji.
123

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: