Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 175

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

AiCloud
Aplikácia ASUS AiCloud vám ponúka prístup k vašim údajom všade a vždy, keď
máte k dispozícii internetové pripojenie. Umožňuje vám získať prístup k vášmu
kontu webového ukladacieho priestoru ASUS WebStorage pomocou aplikácie
pre mobilné zariadenia AiCloud nainštalovanej vo vašom zariadení s operačným
systémom iOS alebo Android, alebo pomocou webového prehľadávača.
Inštalácia AiCloud:
1. Skontrolujte, že vo vašom smerovači je nainštalovaná najnovšia verzia firm-
véru a že podporuje aplikáciu AiCloud.
2. Prevezmite si aplikáciu AiCloud z obchodu Google Play alebo App Store.
3. Svoje pamäťové zariadenie s rozhraním USB nainštalujte k smerovaču. Infor-
mácie o polohe USB portov nájdete v časti Stručný prehľad vášho zariad-
enia RT-AC68U.
4. Pomocou Wi-Fi pripojte svoje zariadenia s operačným systémom iOS alebo
Android k smerovaču. Aplikácia AiCloud vás automaticky prevedie procesom
inštalácie.
5. Teraz môžete získavať prístup, vykonávať prenos a zdieľať všetky súbory
vo vašom pamäťovom zariadení s rozhraním USB. Viac informácií získate
vyhľadaním aplikácie ASUS AiCloud. Podrobného sprievodcu nájdete vo
videách s pokynmi.
Google Play
App Store
175

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: