Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 95

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Biežāk uzdotie jautājumi (FAQs)
Izpildot visus soļus, es joprojām nevaru piekļūt bezvadu maršrutētāja tīkla
grafiskā lietotāja (GUI) saskarnē, lai konfigurētu bezvadu maršrutētāja
iestatījumus.
Pārliecinieties, ka datora starpniekservera iestatījumi ir atspējoti un datora
IP adrese tiek iegūta automātiski no DHCP servera. Sīkāku informāciju par
starpniekservera iestatījumu atspējošanu meklējiet ASUS atbalsta tīmekļa vietnē
http://support.asus.com. Sīkāku informāciju par to, kā izmantot DHCP serveri,
lai automātiski iegūtu IP adreses, meklējiet Windows® vai Mac operētājsistēmu
palīdzības funkcijās.
Klients nevar nodibināt bezvadu savienojumu ar maršrutētāju.
Ārpus zonas:
Novietojiet maršrutētāju tuvāk bezvadu klientam.
Mēģiniet izmainīt kanāla iestatījumus.
Autentificēšana:
Izmantojiet kabeļa savienojumu, lai pievienotos maršrutētājam.
Pārbaudiet bezvadu drošības iestatījumus.
Nospiediet Reset (Atiestatīšana) pogu uz aizmugurējā paneļa un paturiet
nospiestu ilgāk par piecām sekundēm.
Nevar atrast maršrutētāju:
Nospiediet Reset (Atiestatīšana) pogu uz aizmugurējā paneļa un paturiet
nospiestu ilgāk par piecām sekundēm.
Pārbaudiet SSID un šifrēšanas iestatījumus bezvadu pārveidotājā.
Nevar piekļūt internetam caur bezvadu LAN pārveidotāju.
• Novietojiet maršrutētāju tuvāk bezvadu klientam.
• Pārbaudiet, vai bezvadu pārveidotājs ir pievienots pareizajam bezvadu
maršrutētājam.
• Pārbaudiet, vai izmantojamais bezvadu kanāls atbilst kanāliem, kas pieejami
jūsu valstī/ reģionā.
• Pārbaudiet šifrēšanas iestatījumus.
95

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: