Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 164

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

POZNÁMKY:
• Externý USB HDD/Flash disk:
Smerovač bezdrôtovej komunikácie funguje s väčšinou USB HDD/
Flash diskov do veľkosti 2 TB a podporuje prístup s možnosťou
zápisu a čítania pre FAT16, FAT32, EXT2, EXT3 a NTFS.
Ak chcete bezpečne odstrániť USB disk, spusťte webové grafické
používateľské rozhranie (http://192.168.1.1), následne v pravom
hornom rohu na stránke Network Map (Mapa siete) Kliknite na
ikonu USB a kliknite na Eject USB 3.0 / USB 2.0 (Vysunúť USB 3.0
/ USB 2.0).
Nesprávne vybratie USB disku môže mať za následok poškodenie
údajov.
Zoznam systémov súborov a oblastí pevného disku, ktoré
smerovač bezdrôtovej komunikácie podporuje nájdete na stránke
http://event.asus.com/ networks/disksupport
• Zoznam tlačiarní, ktoré smerovač bezdrôtovej komunikácie
podporuje, nájdete na stránke http://event.asus.com/networks/
printersupport
164

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: