Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 45

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Nastavení směrovače pomocí mobilního zařízení (volitelně)
K nastavení přístroje RT-AC68U pomocí průvodce QIS můžete rovněž použít mo-
bilní zařízení, například chytrý telefon nebo tablet. Při spuštění pomocí chytrého
telefonu nebo tabletu se průvodce QIS automaticky přepne na mobilní verzi.
Pokyny pro nastavení směrovače pomocí mobilního zařízení:
1. Zapněte přístroj RT-AC68U.
2. Zapněte funkci Wi-Fi vašeho mobilního zařízení.
3. Vyhledejte název sítě (SSID) ASUS, což je výchozí
název (SSID) bezdrátové sítě přístroje RT-AC68U.
Klepnutím na tento název stě (SSID) se připojte a
počkejte, než se zobrazí stav připojení Wi-Fi.
4. Spusťte webový prohlížeč ve vašem mobilním
zařízení.
POZNÁMKA: Pokud se funkce QIS nespustí
automaticky, zadejte do adresního řádku
http://192.168.1.1 nebo http://router.asus.com a
aktualizujte prohlížeč. Můžete rovněž vyhledat
QR kód v mobilním zařízení a přejít na webové
rozhraní přístroje RT-AC68U.
5. Zadejte jméno a heslo pro přihlášení ke směrovači
a klepněte na tlačítko Next (Další). Toto jméno a
heslo pro přihlášení k webovému rozhraní přístroje
RT-AC68U jsou zapotřebí k zobrazení a k úpravám
nastavení směrovače. Poznamenejte si jméno a heslo
pro přihlášení ke směrovači pro budoucí použití.
Přihlašovací jméno:
Přihlašovací heslo:
RT-AC68U
RT-AC68U
45

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: