Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 248

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

8. Prikazane so internetne in brezžične nastavitve. Za nadaljevanje kliknite
Next (naprej).
9. Preberite vadnico za povezavo brezžičnega omrežja. Ko končate, kliknite Fin-
ish (dokončaj).
OPOMBA: Dodeljeno ime omrežja lahko vsebuje do 32 znakov.
Povezava z brezžičnim omrežjem
Obstajata dva načina za povezavo vašega brezžičnega odjemalca (prenosnega
računalnika, tabličnega računalnika, pametnega telefona, itd.) z brezžičnim
omrežjem RT-AC68U.
Ročna povezava z brezžičnim omrežjem
Za ročno povezavo z brezžičnim omrežjem:
1. Na svojem brezžičnem odjemalcu omogočite funkcijo Wi-Fi in preglejte,
katera brezžična omrežja so na voljo.
2. Izberite SSID ali ime omrežja, s katerim ste se vpisali v vaše RT-AC68U
omrežje.
3. Vtipkajte geslo in kliknite Connect (Poveži).
Ročna povezava z brezžičnim omrežjem preko WPS
RT-AC68U ima gumb WPS (Wi-Fi Protected Setup), ki omogoča povezavo
brezžičnega odjemalca z omrežjem RT-AC68U brez potrebe po vnašanju gesla.
Za ročno povezavo z brezžičnim omrežjem preko WPS:
1. Pritisnite gumb WPS na zadnji strani naprave RT-AC68U. Glej razdelek Hiter
pogled na vaš RT-AC68U za natančno lokacijo gumba WPS.
2. Na brezžičnem odjemalcu v roku dveh minut pritisnite gumb WPS ali
sledite navodilom WPS-a, ki so bila priložena brezžičnemu odjemalcu. Med
povezovanjem preko WPS, bo lučka LED za napajanje na vašem usmerjeval-
niku utripala hitro.
3. Počakajte, da lučka LED za napajanje zasveti nepresojne barve. To pomeni,
da se je povezava med usmerjevalnikom in brezžičnim odjemalcem uspešno
vzpostavljena.
248

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: