Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 226

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

2. Pripremite svoj modem.
a. Isključite AC adapter iz napajanja za struju i isključite ga iz svog kablovskog/
ADSL modema.
b. Isključite mrežni kabl iz svog kablovskog/ADSL modema.
c. Isključite pa uključite ponovo svoj kompjuter (preporučeno).
UPOZORENJE! Pre isključivanja žica/kablova, proverite da je vaš
kablovski/ADSL modem isključen najmanje 2 minuta. Ukoliko vaš mo-
dem ima rezervnu bateriju, uklonite i nju.
3. Podesite svoju bežičnu sredinu.
Wall Power Outlet
a
c
Power
226
a
b
RT-AC68U
d
b
LAN
WAN
c
Computer

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: