Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 32

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

8. На екрана се извеждат безжичните настройки. Щракнете Next (Следващ), за
да продължите.
9. Прочетете ръководството за безжична мрежова връзка. След завършване
щракнете Finish (Край).
ЗАБЕЛЕЖКА: Можете да зададете мрежово име до 32 символа.
Свързване към безжична мрежа
Има два начина, по които Вашите безжични клиенти (ноутбук, таблет,
смартфон и др.) могат да се свържат с безжичната мрежа на RT-AC68U.
Свързване към безжична мрежа ръчно
Свързване към безжична мрежа ръчно:
1. Активирайте Wi-Fi функцията на Вашия безжичен клиент за сканиране на
наличните безжични мрежи.
2. Изберете SSID или името, което сте задали на Вашата RT-AC68U мрежа.
3. Въведете паролата и щракнете върху Connect (Свързване).
Свързване към безжична мрежа чрез WPS
RT-AC68U има WPS (Защитена Wi-Fi настройка) бутон чрез който Вашият
безжичен клиент се свързва с RT-AC68U мрежата без да се налага
въвеждане на парола.
Свързване към безжична мрежа чрез WPS:
1. Натиснете бутона WPS на гърба на RT-AC68U. Вижте раздел „Бърз
преглед на Вашия RT-AC68U" за местоположението на WPS бутона.
2. Натиснете WPS бутона на безжичния клиент в рамките на 2 минути или
следвайте WPS инструкциите, предоставени с Вашия безжичен клиент.
При свързване чрез WPS, индикаторът на захранването на Вашия рутер
мига бързо.
3. Изчакайте индикаторът на захранването на Вашия рутер да започне
да свети непрекъснато. Това означава, че между рутера и безжичния
клиент успешно е осъществена връзка.
32

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: