Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 124

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Aplikacja AiCloud
Aplikacja ASUS AiCloud zapewnia dostęp do danych w dowolnym miejscu i
czasie, o ile aktywne jest połączenie z Internetem. Umożliwia ona także uzyski-
wanie dostępu do konta w usłudze ASUS WebStorage za pomocą aplikacji
AiCloud na urządzenia przenośne z systemem iOS lub Android albo przy użyciu
przeglądarki sieci Web.
W celu zainstalowania aplikacji AiCloud:
1. Upewnij się, że na routerze zainstalowana jest najnowsza wersja opro-
gramowania sprzętowego zapewniająca obsługę aplikacji AiCloud.
2. Pobierz aplikację AiCloud ze sklepu Google Play lub App Store.
3. Podłącz urządzenie pamięci USB do routera. Informacje na temat lokalizacji
portów USB można znaleźć w części Szybki przegląd routera RT-AC68U.
4. Połącz urządzenie z systemem iOS lub Android z routerem przez sieć Wi-Fi.
Aplikacja AiCloud automatycznie przeprowadzi użytkownika przez proces
instalacji.
5. Można już uzyskiwać dostęp, przesyłać strumieniowo i udostępniać wszyst-
kie pliki zapisane na urządzeniu pamięci USB. Wyszukaj więcej informacji
w aplikacji ASUS AiCloud. Obejrzyj samouczki wideo z instrukcjami krok po
kroku.
Google Play
124
App Store

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: