Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 211

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

2. Priprema modema.
a. Odvojite adapter izmjeničnog napajanja od električne utičnice i iz kabel-
skog/ADSL modema.
b. Odvojite mrežni kabel od kabelskog/ADSL modema.
c. Ponovno pokrenite računalo (preporučuje se).
UPOZORENJE! Prije odvajanja žica/kabela, pobrinite se da kabelski/
ADSL modem bude isključen barem dvije minute. Ako modem ima
bateriju rezervnog napajanja, izvadite i nju.
3. Postava bežične okoline.
Wall Power Outlet
a
c
Power
a
b
RT-AC68U
d
b
LAN
WAN
c
Computer
211

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: