Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 167

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

a. Zastrčte adaptér striedavého prúdu smerovača bezdrôtovej komunikácie do
Zastrčte adaptér striedavého prúdu smerovača bezdrôtovej komunikácie do
vstupného portu DC-IN a do sieťovej zásuvky.
b. Pomocou iného sieťového kábla prepojte svoj modem s portom WAN na
Pomocou iného sieťového kábla prepojte svoj modem s portom WAN na
smerovači bezdrôtovej komunikácie.
c. Zastrčte adaptér striedavého prúdu svojho modemu do vstupného portu
Zastrčte adaptér striedavého prúdu svojho modemu do vstupného portu
DC-IN a do sieťovej zásuvky.
d. Pomocou sieťového kábla prepojte svoj počítač s portom LAN na smerovači
Pomocou sieťového kábla prepojte svoj počítač s portom LAN na smerovači
bezdrôtovej komunikácie.
POZNÁMKA: Zariadenie RT-AC68U môžete taktiež nastaviť pomocou
mobilného zariadenia, ako je smartfón alebo počítač Tablet PC. V tomto
prípade si pozrite podrobnosti v časti Nastavenie smerovača pomo-
cou mobilného zariadenia.
4. Zakážte niektoré nastavenia v počítači.
a. Ak je povolený, zakážte server Proxy.
b. Nastavte nastavenia protokolu TCP/IP pre automatické získanie IP adresy.
c. Ak je povolené, zakážte telefónne pripojenie.
POZNÁMKA:
nájdete v časti Často kladené otázky (FAQ).
Viac podrobností o zakázaní nastavení v počítači
167

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: