Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 233

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

8. Prikazana su vaša internet i bežična podešavanja. Kliknite na Next (Dalje) da
nastavite.
9. Pročitajte uputstvo za bežičnu mrežnu konekciju. Kada završite, kliknite na Finsh
(Završi).
NAPOMENA: Možete da dodelite mrežno ime sa do 32 karaktera.
Povežite se na bežičnu mrežu
Postoje dva načina na koje vaši bežični klijenti (laptop, tablet PC, smart telefon i
tako dalje) mogu da se povežu sa bežičnom mrežom RT-AC68U.
Povežite se ručno na bežičnu mrežu
Da biste se ručno povezali na bežičnu mrežu:
1. Omogućite Wi-Fi opciju na svom bežičnom klijentu da biste skenirali
dostupne bežične mreže.
2. Odaberite SSID ili naziv mreže koji ste dali svojoj RT-AC68U mreži.
3. Unesite lozinku i kliknite na Connect (Povezivanje).
Povežite se na bežičnu mrežu pomoću WSP-a
RT-AC68U ima WPS taster (Wi-Fi zaštićeno podešavanje) koji vam omogućava
da povežete svoj bežični klijent na mrežu RT-AC68U bez da unosite lozinku.
Da biste se povezali na bežičnu mrežu pomoću WSP-a:
1. Pritisnite WSP taster na poleđini vašeg RT-AC68U. Pogledajte odeljak pod
nazivom Kratak pregled vašeg RT-AC68U za lokaciju WPS tastera.
2. Pritisnite WPS taster svog bežičnog klijenta u roku od dva minuta ili pratite
WPS uputstva koja su priložena uz bežičnog klijenta. Kada se povezujete
pomoću WSP-a, lampica na vašem ruteru brzo treperi.
3. Sačekajte dok se lampica vašeg rutera ne pretvori u stabilno svetlo
pokazujući uspešno povezivanje između vašeg rutera i vašeg bežičnog
klijenta.
233

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: