Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 42

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Nastavení směrovače pomocí funkce Rychlé nastavení
Internetu (QIS)
Pokyny pro nastavení směrovače pomocí funkce QIS (Rychlé nastavení Inter-
netu):
1. Stiskněte vypínač na zadní straně směrovače. Zkontrolujte, zda svítí indikátor
LED napájení, místní sítě LAN a bezdrátové sítě WAN.
2. Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, Firefox, Google
Spusťte webový prohlížeč, například Internet Explorer, Firefox, Google
Chrome nebo Safari.
Safari.
POZNÁMKA: Pokud se funkce QIS nespustí automaticky, zadejte do
adresního řádku http://192.168.1.1 nebo http://router.asus.com a zaktu-
alizujte zobrazení prohlížeče.
3. Zadejte jméno a heslo pro přihlášení ke směrovači a klepněte na tlačítko
Next (Další). Toto jméno a heslo pro přihlášení k RT-AC68U jsou zapotřebí k
zobrazení a k úpravám nastavení směrovače. Poznamenejte si jméno a heslo
pro přihlášení ke směrovači pro budoucí použití.
42

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: