Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 174

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Správa smerovača pomocou webového grafického
používateľského rozhrania ASUSWRT
Váš smerovač bezdrôtovej siete je
dodávaný s intuitívnym webovým
grafickým používateľským ro-
zhraním ASUSWRT. Rozhranie ASUS-
WRT vám umožňuje jednoducho
nakonfigurovať jeho rôzne funkcie
pomocou webového prehľadávača,
ako je Internet Explorer, Firefox,
Safari alebo Google Chrome.
POZNÁMKA: Pomocou
vyhľadávacieho panela v
spodnej časti rozhrania
získate viac informácií z
lokality technickej podpory
ASUS na adrese http://sup-
port.asus.com
DÔLEŽITÉ:
• Viac podrobností o používaní webového
grafického používateľského rozhrania svojho
smerovača nájdete v návode na obsluhu.
• Kvôli lepšiemu zážitku vždy skontrolujte a
vykonajte aktualizáciu firmvéru na najnovšiu
verziu.
• V rámci kanála s videami ASUS Networking
nájdete videá s pokynmi pre rôzne funkcie.
174

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: