Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 48

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Správa směrovače prostřednictvím webového grafické
uživatelského rozhraní (GUI) ASUSWRT
Tento bezdrátový směrovač je
vybaven intuitivním webovým
grafickým uživatelským rozhraním
ASUSWRT. Rozhraní ASUSWRT
umožňuje snadno konfigurovat
různé funkce prostřednictvím
webového prohlížeče, například In-
ternet Explorer, Firefox, Safari nebo
Google Chrome.
POZNÁMKA: Pomocí
panelu vyhledávání v dolní
části rozhraní můžete
získat další informace na
webových stránkách tech-
nické podpory společnosti
ASUS na adrese http://sup-
port.asus.com.
DŮLEŽITÉ:
• Podrobnější pokyny pro používání
webového grafického uživatelského rozhraní
(GUI) směrovače viz uživatelská příručka.
• Pro dosažení optimálních výsledků vždy
používejte nejnovější verzi firmwaru.
• Na videokanálu ASUS Networking jsou k
dispozici výukové videoprogramy věnované
hlavním funkcím.
48

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: