Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 173

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

8. Zobrazia sa nastavenia internetu a bezdrôtovej siete. Pokračujte kliknutím na
Next (Ďalej).
9. Prečítajte si návod na bezdrôtové sieťové pripojenie. Po dokončení kliknite
na Finish (Dokončiť).
POZNÁMKA:
Pripojenie k bezdrôtovej sieti
Existujú dva spôsoby pripojenia vašich bezdrôtových klientov (notebook,
počítač Tablet PC, smartfón a pod.) k bezdrôtovej sieti smerovača RT-AC68U.
Ručné pripojenie k bezdrôtovej sieti
Na ručné pripojenie k bezdrôtovej sieti:
1. Zapnite funkciu Wi-Fi vo svojom bezdrôtovom klientovi s cieľom vyhľadať
dostupné bezdrôtové siete.
2. Zvoľte identifikátor SSID alebo názov siete, ktorý ste priradili sieti vášho zari-
adenia RT-AC68U.
3. Zadajte heslo a kliknite na Connect (Pripojiť).
Pripojenie k bezdrôtovej sieti pomocou WPS
Zariadenie RT-AC68U má tlačidlo WPS (Nastavenie chránenej Wi-Fi siete), ktoré
slúži na pripojenie vášho bezdrôtového klienta k sieti smerovača RT-AC68U bez
zadania hesla.
Na pripojenie k bezdrôtovej sieti pomocou WPS:
1. Stlačte tlačidlo WPS na zadnej strane smerovača RT-AC68U. Informácie o
polohe tlačidla WPS nájdete v časti Stručný prehľad vášho zariadenia RT-
AC68U.
2. Do dvoch minút stlačte tlačidlo WPS na svojom bezdrôtovom klientovi a
postupujte podľa pokynov pre WPS dodaných s bezdrôtovým klientom.
Počas pripájania pomocou funkcie WPS bude LED indikátor napájania na
vašom smerovači rýchlo blikať.
3. Počkajte, kým nezačne LED indikátor napájania na vašom smerovač svietiť
neprerušovane, čo znamená úspešné spojenie medzi smerovačom a bezdrô-
tovým klientom.
Môžete priradiť názov siete až do 32 znakov.
173

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: