Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 54

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Ruuteri installimine
TÄHTIS! Enne ruuteri paigaldamist veenduge, et interneti-ühendus on
saadaval
1.
Traadita ruuteri paigutamine
Traadita signaali parimaks edastuseks traadita ruuteri ja sellega ühendatud
v�rguseadmete vahel tehke järgmist:
Paigutage traadita ruuter kesksesse kohta, et tagada v�rguseadmetele
maksimaalne traadita side levi ulatus.
Hoidke seade eemal metallt�ketest ja otsesest päikesevalgusest.
Hoidke seade eemal 802.11g v�i 20MHz Wi-Fi seadmetest, 2,4GHz
arvuti välisseadmetest, Bluetooth-seadmetest, juhtmeta telefonidest,
transformaatoritest, suure j�udlusega mootoritest, fluorestsentsvalgusest,
mikrolaineahjudest, külmikutest ja teistest tööstusseadmetest, et vältida signaali
häiret v�i kadu.
Parima kvaliteediga traadita signaali tagamiseks paigutage kolm eemaldatavat
antenni alltoodud joonisel näidatud viisil.
Värskendage süsteemi alati uusima püsivaraga. Külastage ASUS veebisaiti
aadressil http://www.asus.com, et saada uusimaid püsivaravärskendusi.
54
90 °
45 °
45 °
8U

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: