Download  Print this page

ASUS RT-AC68U Quick Start Manual Page 22

Dual band 3x3 wireless-ac 1900 gigabit router.
Hide thumbs

Advertisement

Бърз преглед
RT-AC68U
Мрежов кабел (RJ-45)
Помощен CD диск (Ръководство на потребителя)
ЗАБЕЛЕЖКА: Ако някой от компонентите е повреден или липсва,
свържете се с Вашия търговски представител.
Бърз преглед на Вашия RT-AC68U
2 3
1
1) LAN 1~4 LED
2) WAN (Internet) индикатор 7) WPS бутон
3) USB 3.0/2.0 индикатор
4) 2.4GHz индикатор
5) 5GHz индикатор
22
8U
4
5
6
7
6) Индикатор на
захранването
8) Бутон Wi-Fi вкл./
изкл.
9) Пpeвклюцватeл на
захранването
10) Порт захранване
(DC-IN)
Адаптер за променлив ток
Ръководство за бърз старт
8
9 10
11
13
12
11) USB 3.0/2.0
портове
12) WAN Порт
13) Бутон LED вкл./
изкл.
14) LAN Портове
15) Бутон за нулиране
15
14

Advertisement

Table of Contents

   Related Manuals for ASUS RT-AC68U

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: