Download Table of Contents Print this page

Stegning/Grilning; Fritering - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker

Advertisement

Table of Contents
7) Når fødevarerne er færdige, tages de op fra
dampristen
med en tang eller lign.
ADVARSEL!
FARE FOR PERSONSKADER!
Dampristen
er meget varm! Vær forsigtig
ved brug af dampristen
8) Stil temperaturindstillingen på 0.
9) Tag stikket ud af stikkontakten.
BEMÆRK
Når produktet og det resterende vand er
afkølet, hældes vandet ud ved hjælp af
hælderenden i inderskålens

Stegning/grilning

Når produktet er forberedt som beskrevet i kapitlet
"Samling og opstilling":
1) Hæld lidt olie i inderskålen
2) Stil temperaturindstillingen
Opvarmningskontrollampen
den indstillede temperatur er nået.
3) Læg fødevarerne, der skal steges/grilles
i inderskålen
.
4) Vend fødevarerne af og til og tag dem op,
når de er færdige.
OBS! MATERIELLE SKADER!
Brug kun den medfølgende skummeske
ler andet varmebestandigt plast- eller træbestik
til fjernelse af fødevarerne fra inderskålen
Ellers kan belægningen på inderskålen
blive beskadiget og produktet ubrugeligt.
5) Når fødevarerne er taget ud, skal tempera-
turindstillingen
stilles på 0.
6) Tag stikket ud af stikkontakten.
SMUK 1500 A1
.
hjørne.
.
på trin 5.
lyser, når
el-
.

Fritering

Når produktet er forberedt som beskrevet i kapitlet
"Samling og opstilling":
1) Hæld olie eller andet fedtstof, der egner sig til
fondue, i inderskålen
derskålen
, indtil MAKS-markeringen er nået.
MAKS-markeringen må dog ikke overskrides!
2) Luk låget
.
3) Stil temperaturindstillingen
ligger mellem tallene 4 og 5 på temperaturind-
stillingen
. Opvarmningskontrollampen 
lyser, når den indstillede temperatur er nået.
4) Læg fødevarerne, der skal friteres, i friture-
kurven
. Sørg for, at der er så lidt vand eller
is på fødevarerne som muligt. Overskrid aldrig
MAKS-markeringen på friturekurven
bliver fødevarerne ikke gennemstegt, da de
ikke dækkes af det varme fedtstof.
5) Tag låget
af, og sænk forsigtigt friture-
kurven 
ned i det varme fedtstof. Håndta-
gets stænger
sidder i udskæringerne på
inderskålen
.
6) Sæt låget
på.
BEMÆRK
Håndtaget
bliver siddende på friture-
kurven
under friteringen!
ADVARSEL!
FARE FOR PERSONSKADER!
Når fedtstoffet kommer i berøring med
fugtige fødevarer, kan det sprøjte og medføre
forbrændinger! Vær forsigtig ved brug af
meget varmt fedtstof!
7) Når fødevarerne er færdige, skal låget
tages af, og friturekurven
varme fedtstof. Hæng den med krogen
inderskålens
kant. Derved kan overskyden-
de fedtstof dryppe af.
. Hæld olie/fedtstof i in-
på trin
. Trinet 
. Ellers
løftes op af det
49
DK

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents