Reiniging En Onderhoud; Opbergen - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
8) Wanneer u klaar bent met frituren, zet u de
temperatuurregelaar op 0 en haalt u de stek-
ker uit het stopcontact.
OPMERKINGEN
Giet de olie of het vet na het afkoelen (vet
moet nog net kunnen stromen) in geschikte
houders, bijvoorbeeld flessen. Gebruik
daarvoor de schenksleuf aan de hoek van de
binnenschaal
Iedere gemeente of stad heeft zijn eigen
NL
regeling voor het afvoeren van spijsoliën of
BE
-vetten. Het is veelal niet toegestaan om der-
gelijke oliën of vetten met het normale huisvuil
af te voeren. Vraag a.u.b. inlichtingen bij uw
gemeentereiniging over afvoermogelijkheden.
OPMERKING
U kunt ook zonder de frituurmand
producten in het vet gaarbakken. Doe de
levensmiddelen dan gewoon in het hete vet in
de binnenschaal
wanneer ze klaar zijn met behulp van de
schuimspaan

Reiniging en onderhoud

GEVAAR - ELEKTRISCHE SCHOK!
Haal voor het schoonmaken altijd eerst de
stekker uit het stopcontact! Er bestaat gevaar
voor een elektrische schok!
Dompel de basis
andere vloeistoffen!
70
.
. Haal de levensmiddelen
uit de binnenschaal
.
nooit in water of in
WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
Laat het apparaat na gebruik altijd afkoelen
alvorens het te reinigen. Anders bestaat er
gevaar voor brandwonden!
LET OP! MATERIËLE SCHADE!
Gebruik geen schurende of bijtende schoon-
maakmiddelen. Deze kunnen de oppervlak-
ken beschadigen!
Neem de basis
af met een vochtige doek.
Bij hardnekkig vuil doet u een mild afwasmiddel
op de doek.
Controleer of de basis
voordat u die weer in gebruik neemt.
Reinig de binnenschaal
jes  , de schuimspaan
het gaarstoomrooster
handgreep
in warm water. Voeg een beetje
afwasmiddel toe.
Spoel alle delen af met schoon water.
Droog na het afspoelen grondig alle delen met
een droogdoek af.
Controleer of alle onderdelen volledig droog
zijn, voordat u ze weer in gebruik neemt.
OPMERKING
De frituurmand
, het deksel
spaan
en de fonduevorkjes
reinigen in de vaatwasmachine. Zorg er wel
voor, dat alles weer volledig droog is, voordat
u het apparaat weer in elkaar zet en gebruikt.

Opbergen

Berg het schoongemaakte apparaat op een
schone, stofvrije en droge plaats op.
volledig droog is,
, de fonduevork-
, de frituurmand
,
, het deksel
en de
, de schuim-
kunt u ook
SMUK 1500 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents