Montering Och Uppställning - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Montering och uppställning
Ställ produkten på en jämn och ren yta som tål
värme.
Sätt in skålen
SE
undersidan av skålen
basen
. Tryck försiktigt ned skålen
hela skålen hamnar i basen
För att ångkoka placerar du ångkokningsgallret
i skålen
För att fritera behöver du friteringskorgen
handtaget
Tryck ihop handtagets
så att bultarna kan föras in från insidan i
öppningarna i friteringskorgen
26
så att de 3 stickkontakterna på
griper fast i uttaget på
.
genom att hänga det på skålen
:
skaft en aning
Släpp det hoptryckta handtaget
bultarna sticker ut genom hålen:
så att
:
Handtaget
korgen
Sätt locket
Sätt kontakten i ett eluttag. Driftindikatorn
lyser medan produkten värms upp till inställd
temperatur.
När den kommit upp till inställd temperatur öpp-
nar du locket
och
gen
Handtagets
på skålen
OBSERVERA
.
Du kan hänga friteringskorgen
på kanten av skålen
Det passar bra till exempel när du friterat färdigt
och fettet ska droppa av.
sitter nu fast på friterings-
.
på skålen
.
och sätter försiktigt friteringskor-
i botten av skålen
.
skaft hamnar då i öppningarna
. Stäng locket
.
när locket
SMUK 1500 A1
så att
i kroken
är öppet.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents