Montering Och Uppställning - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Montering och uppställning
Ställ produkten på en jämn och ren yta som tål
värme.
Sätt in skålen
SE
undersidan av skålen
basen
. Tryck försiktigt ned skålen
hela skålen hamnar i basen
För att ångkoka placerar du ångkokningsgallret
i skålen
För att fritera behöver du friteringskorgen
handtaget
Tryck ihop handtagets
så att bultarna kan föras in från insidan i
öppningarna i friteringskorgen
26
så att de 3 stickkontakterna på
griper fast i uttaget på
.
genom att hänga det på skålen
:
skaft en aning
Släpp det hoptryckta handtaget
bultarna sticker ut genom hålen:
så att
:
Handtaget
korgen
Sätt locket
Sätt kontakten i ett eluttag. Driftindikatorn
lyser medan produkten värms upp till inställd
temperatur.
När den kommit upp till inställd temperatur öpp-
nar du locket
och
gen
Handtagets
på skålen
OBSERVERA
.
Du kan hänga friteringskorgen
på kanten av skålen
Det passar bra till exempel när du friterat färdigt
och fettet ska droppa av.
sitter nu fast på friterings-
.
på skålen
.
och sätter försiktigt friteringskor-
i botten av skålen
.
skaft hamnar då i öppningarna
. Stäng locket
.
när locket
SMUK 1500 A1
så att
i kroken
är öppet.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents