Fakta Om Produktet; Før Produktet Bruges Første Gang - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

OBS! MATERIELLE SKADER!
Stil ikke produktet i nærheden af åbne flammer eller andre varmekilder
(varmeapparat, direkte sollys, gasovn etc.).
Stil ikke produktet i et indbygget skab, nicher eller lign.
Fyld aldrig mere væske på end til MAKS-markeringen og aldrig mindre på
end til MIN-markeringen i produktet. Sørg for, at der er fyldt tilstrækkelig
meget væske på, hver gang du tænder.
Vær forsigtig, når du bruger metalliske, spidse eller skarpe genstande til
fjernelse af fødevarer fra produktet. De kan beskadige belægningen!
Skær ikke i fødevarer, som ligger i inderskålen ! Ellers kan belægningen
beskadiges.

Fakta om produktet

Dette produkt har mange anvendelsesformål. På
grund af de forskellige anvendelsesområder og
indstillingsmuligheder kan produktet anvendes til:
Varmholdning
Kogning
Stegning
Grilning/bruning
Dampkogning
Fritering
Fondue
Før produktet bruges
første gang
Tag alle dele ud af kassen, og fjern emballe-
ringsmaterialet og en eventuel beskyttelsesfolie
og mærkater.
Rengør alle dele som beskrevet i kapitlet "Rengøring
og vedligeholdelse". Kontrollér, at alle dele er
helt tørre.
SMUK 1500 A1
Sæt inderskålen
ind, så de 3 stikkontakter på
undersiden går ind i stikket på basisdelen
Tryk inderskålen
forsigtigt ned, så den sidder
helt fast i basisdelen
Sæt stikket i en stikkontakt. Driftskontrollampen
og opvarmningskontrollampen
Stil temperaturindstillingen
3 minutter. Stil temperaturindstillingen
igen, og tag stikket ud. Lad produktet køle af.
BEMÆRK
Når produktet opvarmes første gang, kan der
udvikles en smule røg og lugt på grund af pro-
duktionsbetingede rester. Det er normalt og helt
ufarligt. Sørg for tilstrækkelig udluftning, og åbn
for eksempel et vindue.
.
.
lyser.
på trin 4. Vent i
på trin 0
45
DK

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents