Indledning; Anvendelsesområde; Pakkens Indhold; Beskrivelse Af Produktet - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

MULTIKOGER SMUK 1500 A1

Indledning

Tillykke med købet af dit nye produkt.
Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvej-
ledningen er en del af dette produkt. Den indeholder
vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og
bortskaffelse. Du bedes sætte dig ind i alle produk-
DK
tets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug.
Brug kun produktet som beskrevet og kun til de an-
givne anvendelsesområder. Lad vejledningen følge
med produktet, hvis du giver det videre til andre.
Anvendelsesområde
Dette produkt er udelukkende beregnet til tilbered-
ning af fødevarer. Dette produkt er udelukkende
beregnet til anvendelse i private husholdninger. Det
må ikke anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

Pakkens indhold

Multikoger (basis) med inderskål og låg
Friturekurv
Damprist
6 fonduegafler
Skummeske
Håndtag
Betjeningsvejledning
BEMÆRK
Kontrollér umiddelbart efter udpakningen, at
alle dele er leveret med og ikke er beskadigede.
Henvend dig til service ved behov.
42

Beskrivelse af produktet

Figur A:
Låg
Håndtag
Krog til friturekurv
Friturekurv
Inderskål
Basisdel
Driftskontrollampe
Opvarmningskontrollampe
Temperaturindstilling
Figur B:
Damprist
Skummeske
Fonduegafler

Tekniske data

Mærkespænding:
220 - 240 V ~ , 50 Hz
Maks. strømforbrug: 1500 W
SMUK 1500 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents