Indledning; Anvendelsesområde; Pakkens Indhold; Beskrivelse Af Produktet - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
MULTIKOGER SMUK 1500 A1

Indledning

Tillykke med købet af dit nye produkt.
Du har valgt et produkt af høj kvalitet. Betjeningsvej-
ledningen er en del af dette produkt. Den indeholder
vigtige informationer om sikkerhed, anvendelse og
bortskaffelse. Du bedes sætte dig ind i alle produk-
DK
tets betjenings- og sikkerhedsanvisninger før brug.
Brug kun produktet som beskrevet og kun til de an-
givne anvendelsesområder. Lad vejledningen følge
med produktet, hvis du giver det videre til andre.
Anvendelsesområde
Dette produkt er udelukkende beregnet til tilbered-
ning af fødevarer. Dette produkt er udelukkende
beregnet til anvendelse i private husholdninger. Det
må ikke anvendes i erhvervsmæssig sammenhæng.

Pakkens indhold

Multikoger (basis) med inderskål og låg
Friturekurv
Damprist
6 fonduegafler
Skummeske
Håndtag
Betjeningsvejledning
BEMÆRK
Kontrollér umiddelbart efter udpakningen, at
alle dele er leveret med og ikke er beskadigede.
Henvend dig til service ved behov.
42

Beskrivelse af produktet

Figur A:
Låg
Håndtag
Krog til friturekurv
Friturekurv
Inderskål
Basisdel
Driftskontrollampe
Opvarmningskontrollampe
Temperaturindstilling
Figur B:
Damprist
Skummeske
Fonduegafler

Tekniske data

Mærkespænding:
220 - 240 V ~ , 50 Hz
Maks. strømforbrug: 1500 W
SMUK 1500 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents