Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual page 47

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
ADVARSEL! FARE FOR PERSONSKADER!
Hvis multikogeren tabes på gulvet eller er beskadiget, må du ikke bruge
den længere. Lad produktet efterse og reparere af en autoriseret reparatør.
Under kogning/dampning/stegning/fritering frigøres der varme dampe,
hvis låget
Sørg for, at alle dele er helt tørre, før du hælder olie eller flydende fedt
DK
i frituregryden. Ellers sprøjter den varme olie eller det varme fedt ud.
Tør alle fødevarer omhyggeligt af, før du lægger dem i friturekurven.
Ellers sprøjter den varme olie eller det varme fedt ud.
Brug udelukkende inderskålen
Sørg for, at alle produktets dele er helt tørre, før du bruger det. Tør alle
dele godt af efter rengøringen.
Vær særligt forsigtig med frosne fødevarer. Fjern alle isklumper. Jo mere is, der
sidder på fødevarerne, jo mere sprøjter den varme olie eller det varme fedt.
Frituregrydens dele bliver varme under brug. For at undgå forbrændinger
må disse dele ikke berøres.
Hæld aldrig væske direkte i basisdelen ! Sæt altid inderskålen
ADVARSEL! BRANDFARE!
Anvend ikke produktet i nærheden af varme overflader.
Hold altid produktet under opsyn ved brug.
Brug aldrig et eksternt timerur eller et separat fjernbetjeningssystem til
betjening af produktet.
44
åbnes. Hold sikker afstand til dampene.
med den medfølgende basisdel !
ind først.
SMUK 1500 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents