Inledning; Föreskriven Användning; Leveransens Innehåll; Beskrivning - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

MULTIKOKARE SMUK 1500 A1

Inledning

Ett stort grattis till din nyinköpta produkt.
SE
Du har valt en produkt med hög kvalitet.
Bruksanvisningen ingår som en del av leveransen.
Den innehåller viktig information om säkerhet, an-
vändning och återvinning. Läs noga igenom alla
användar- och säkerhetsanvisningar innan du börjar
använda produkten. Använd endast produkten enligt
beskrivningarna och i de syften som anges här.
Lämna över all dokumentation tillsammans med pro-
dukten om du överlåter den till någon annan person.
Föreskriven användning
Den här produkten ska bara användas för att
tillaga livsmedel. Produkten är endast avsedd
för privat bruk i hemmet. Använd inte produkten
yrkesmässigt.
Leveransens innehåll
Multikokare (bas) med skål och lock
Friteringskorg
Ångkokningsgaller
6 fonduegafflar
Hålslev
Handtag
Bruksanvisning
OBSERVERA
Kontrollera att leveransen är komplett och inte
har några skador så snart du packat upp pro-
dukten. Kontakta kundservice om så inte är fallet.
22

Beskrivning

Bild A:
Lock
Handtag
Krok till friteringskorg
Friteringskorg
Skål
Bas
Driftindikator
Uppvärmningslampa
Temperaturreglage
Bild B:
Ångkokningsgaller
Hålslev
Fonduegafflar

Tekniska data

Nominell spänning:
Max effektförbrukning: 1500 W
220 - 240 V ~ , 50 Hz
SMUK 1500 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents