Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Table of Contents

Advertisement

Available languages
 • EN

Available languages

 • ENGLISH, page 4
MULTI COOKER SMUK 1500 A1
MULTI COOKER
Operating instructions
MULTIFUNKCIÓS FŐZŐKÉSZÜLÉK
Használati utasítás
MULTIVARIČ
Návod na obsluhu
IAN 114280
MULTICOOKER - WIELOFUNKCYJNE
URZĄDZENIE DO GOTOWANIA
Instrukcja obsługi
MULTIFUNKČNÍ VAŘIČ
Návod k obsluze
MULTIKOCHER
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SMUK 1500 A1

 • Page 1 MULTI COOKER SMUK 1500 A1 MULTI COOKER MULTICOOKER - WIELOFUNKCYJNE Operating instructions URZĄDZENIE DO GOTOWANIA Instrukcja obsługi MULTIFUNKCIÓS FŐZŐKÉSZÜLÉK MULTIFUNKČNÍ VAŘIČ Használati utasítás Návod k obsluze MULTIVARIČ MULTIKOCHER Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 114280...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Przed przeczytaniem proszę rozłożyć stronę z ilustracjami, a następnie proszę zapoznać się z wszystkimi funkcjami urządzenia. Olvasás előtt kattintson az ábrát tartalmazó oldalra és végezetül ismerje meg a készülék mindegyik funkcióját.
 • Page 4: Table Of Contents

  Recipes ............. . 13 SMUK 1500 A1...
 • Page 5: Introduction

  MULTI COOKER SMUK 1500 A1 Appliance description Figure A: Introduction Congratulations on the purchase of your new Grab handle appliance. Frying basket hook You have selected a high-quality product. Frying basket The operating instructions are part of this product. They contain important information on safety, usage Inner bowl and disposal.
 • Page 6: Safety Guidelines

  Children younger than 8 years of age must be kept away from the appliance ► and the power cable. To ensure that you can disconnect the appliance quickly in the event of an ► emergency, do not use extension cables. SMUK 1500 A1...
 • Page 7 Do not use the appliance near hot surfaces. ► Never leave the appliance unattended while it is being used. ► Do not use an external timing switch or a separate remote control system to ► operate the appliance. SMUK 1500 A1...
 • Page 8: Information About This Appliance

  Provide sufficient packaging material and any protective wrapping ventilation by opening a window, for example. or stickers. ■ Clean all components as described in the section “Cleaning and Care”. Ensure that all parts are completely dry. SMUK 1500 A1...
 • Page 9: Assembly And Setting Up

  If the lid is open, you can hang the frying basket on the rim of the inner bowl using the hook For instance, if the fried food is ready and the excess fat is to be allowed to drain. SMUK 1500 A1...
 • Page 10: Operation

  However, the lamp may go out and on again at any time. This indicates that the set tem- perature has briefly fallen and the appliance is heating itself back up. SMUK 1500 A1...
 • Page 11: Fondue

  3) Set the temperature control to level 4. 4) Wait until steam is perceptibly emitted. 5) Place the food onto the steamer grill 6) Now close the lid SMUK 1500 A1...
 • Page 12: Sautéing/Roasting

  6) Remove the plug from the mains power socket. Using the hook , hang it on the rim of the in- ner bowl . This allows the excess fat to drain. SMUK 1500 A1...
 • Page 13: Cleaning And Care

  Risk of electric shock! Storage Never submerse the base in water or other fluids! ■ Store the cleaned appliance in a clean, dust-free and dry location. SMUK 1500 A1...
 • Page 14: Troubleshooting

  If the malfunction cannot be corrected with the above suggestions, or if you have found some other kind of malfunction, please contact our Customer Service. SMUK 1500 A1...
 • Page 15: Warranty And Service

  2 days after the date of purchase. Repairs effected after expiry of the warranty period shall be subject to charge. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 114280 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SMUK 1500 A1...
 • Page 16: Recipes

  5) Season the dip to taste with the spices. 6) Then turn the temperature control down to 1 and serve the dip warm direct from the appliance. You can dip crisps, nachos or bread in the mix. SMUK 1500 A1...
 • Page 17 5) Stir the apple sauce occasionally. 6) Wait for 40–50 minutes. If the apple pieces have not disintegrated, you can mash them into a paste using a potato masher or similar. SMUK 1500 A1...
 • Page 18 7) Season the dip to taste with the spices. 9) Mix everything in a bowl and add a little You can dip crisps, nachos or bread in the mix. balsamic vinegar. SMUK 1500 A1...
 • Page 19 2) Peel the potatoes and onions and dice them. 6) Set the temperature control to level 2 and wait another 5 minutes. 7) Then turn the temperature control to 0 and switch off the appliance. SMUK 1500 A1...
 • Page 20: Chilli Con Carne

  2 - 3 hours so that the beans 4) Hang the steamer grill in the appliance. are soft. 5) Lay the bread and ingredients on the steamer grill close the lid 6) Wait until the cheese has melted. SMUK 1500 A1...
 • Page 21 7) Peel the carrots and potatoes and cut them into strips. 8) After 1 1/2 hours, add the potatoes and car- rots and simmer for a further 40 minutes until the meat and the vegetables are soft. SMUK 1500 A1...
 • Page 22: Onion Rings

  • control  back up to level and wait 4–5 acquire an even brown colour. minutes. 7) Remove the chicken fillet carefully from the hot oil and allow it to drain. SMUK 1500 A1...
 • Page 23 25–30 minutes. 6) Lift the frying basket carefully out of the hot oil and hang it on the rim to allow any excess fat to drain. SMUK 1500 A1...
 • Page 24 Przepisy ............. 33 SMUK 1500 A1...
 • Page 25: Wstęp

  MULTICOOKER - WIELOFUNK- Opis urządzania CYJNE URZĄDZENIE DO Rysunek A: GOTOWANIA SMUK 1500 A1 Pokrywka Uchwyt Wstęp Hak kosza do frytowania Serdecznie gratulujemy zakupu nowego urządzenia. Kosz do frytowania Wybrany produkt charakteryzuje się wysoką jakością. Miska wewnętrzna Instrukcja obsługi jest częścią składową produktu.
 • Page 26: Wskazówki Bezpieczeństwa

  Dzieciom nie wolno bawić się urządzeniem. ► Dzieci w wieku poniżej 8 lat należy trzymać z dala od urządzenia i kabla ► zasilającego. Nigdy nie używaj przedłużaczy, aby w sytuacji awaryjnej mieć jak naj- ► szybszy dostęp do wtyku sieciowego. SMUK 1500 A1...
 • Page 27 OSTRZEŻENIE! NIEBEZPIECZEŃSTWO POŻARU! Nie używać urządzenia w pobliżu gorących powierzchni. ► W trakcie używania nigdy nie zostawiać urządzenia bez nadzoru. ► Do sterowania pracą urządzenia nie używaj żadnych zewnętrznych zegarów ► sterujących ani żadnego innego systemu zdalnego sterowania. SMUK 1500 A1...
 • Page 28: Informacje O Urządzeniu

  Wyczyść urządzenie zgodnie z opisem w roz- kowicie normalne i nie stanowi jakiegokolwiek dziale „Czyszczenie i pielęgnacja”. Upewnij się, zagrożenia. Pamiętaj o zapewnieniu odpowied- że wszystkie części są całkowicie suche. niej wentylacji w pomieszczeniu, np. poprzez otwarcie okna. SMUK 1500 A1...
 • Page 29: Montaż I Ustawienie

  Można zawiesić kosz do frytowania przy otwartej pokrywie za pomocą haczyka na zewnętrznej krawędzi miski wewnętrznej Na przykład, jeśli smażona żywność jest gotowa i chce się ją pozostawić, aż spłynie z niej tłuszcz. SMUK 1500 A1...
 • Page 30: Obsługa

  Kontrolka nagrzewania zapala się, gdy urządzenie osiągnie ustawiony poziom temperatury. Może ona jednak cały czas ponownie zapalać się i gasnąć. Będzie to oznaczało, że temperatura chwilowo spadła poniżej ustalonej wartości i urządzenie zaczęło się ponownie nagrzewać. SMUK 1500 A1...
 • Page 31: Fondue

  , jak opisano to w rozdziale „Montaż i ustawienie“. 3) Ustaw regulator temperatury na poziom 4. 4) Poczekaj, aż w wyraźny sposób zacznie wydostawać się para. 5) Ułóż produkty na ruszcie do gotowania na parze 6) Zamknij pokrywę SMUK 1500 A1...
 • Page 32: Pieczenie/Opiekanie

  7) Gdy smażony produkt jest gotowy, zdejmij 6) Wyciągnij wtyk z gniazda. pokrywę i wyjmij kosz do frytowania z gorącego tłuszczu. Zawieś go za pomocą haka na krawędzi miski wewnętrznej W ten sposób będzie mógł spłynąć z potrawy nadmiar tłuszczu. SMUK 1500 A1...
 • Page 33: Czyszczenie I Pielęgnacja

  Jednak przed ponownym zamontowa- stawy w wodzie ani w innej cieczy! niem elementów w urządzeniu i jego użyciem upewnij się, że wszystko jest całkowicie suche. Przechowywanie ■ Wyczyszczone urządzenie należy przechowy- wać w czystym, chłodnym i suchym miejscu. SMUK 1500 A1...
 • Page 34: Usuwanie Usterek

  Wymaga to Nie jest to usterką. zapala się i gaśnie. włączania się urządzenia co pewien czas. Jeżeli za pomocą powyższych wskazówek nie można usunąć usterki lub gdy występują inne rodzaje usterek, proszę zwrócić się do naszego serwisu. SMUK 1500 A1...
 • Page 35: Gwarancja I Serwis

  Po upływie okresu gwarancji wszelkie naprawy są wykonywane odpłatnie. Serwis Polska Tel.: 22 397 4996 E-Mail: kompernass@lidl.pl IAN 114280 Czas pracy infolinii: od poniedziałku do piątku, w godzinach 08:00 - 20:00 czasu środkowoeuropejskiego SMUK 1500 A1...
 • Page 36: Przepisy

  6) Jeśli sos śmietanowy jest zbyt płynny, możesz 5) Dopraw dip do smaku przyprawami. dodaj jeszcze trochę zagęszczacza do sosów. 6) Ustaw regulator temperatury ponownie na poziom 1 i serwować ciepły dip bezpośrednio z urządzenia. Można teraz czipsy, nachosy lub chleb zanurzać w dipie. SMUK 1500 A1...
 • Page 37 5) Mieszaj mus jabłkowy od czasu do czasu. 6) Odczekaj 40 - 50 minut. Jeśli kawałki jabłka nie rozpadły się jeszcze, możesz je ugnieść przy pomocy tłuczka do ziemniaków itp. na miazgę. SMUK 1500 A1...
 • Page 38 8) Pokrój szparagi na małe kawałki i pozostaw je 7) Dopraw dip do smaku przyprawami. do ostygnięcia. Można teraz czipsy, nachosy lub chleb zanurzać 9) Wszystko wymieszaj w misce i dodaj trochę w dipie. octu balsamicznego. SMUK 1500 A1...
 • Page 39 1) Pokrój żeberka i usuń z nich tłuszcz. 6) Ustaw regulator temperatury na poziom 2 2) Obierz ziemniaki oraz cebulę i posiekaj je. i poczekaj kolejne 5 minut. 7) Następnie obróć regulator temperatury „0” i wyłącz urządzenie. SMUK 1500 A1...
 • Page 40 4) Włóż ponownie pojemnik do gotowania na parze do urządzenia. 5) Włóż przygotowany tost na ruszt do gotowania na parze i zamknij pokrywę 6) Odczekaj, aż ser się stopi. SMUK 1500 A1...
 • Page 41 7) Obierz marchewkę i ziemniaki i pokrój je w paski. 8) Po 1 1/2 godziny dodaj ziemniaki oraz marchewki i gotuj wszystko przez kolejne 40 minut, aby mięso i warzywa zrobiły się miękkie. SMUK 1500 A1...
 • Page 42 4 - 5 minut. Obróć w tym czasie jeden raz krążki cebulowe, aby się równomiernie zarumieniły. 7) Wyjmij wtedy filet z kurczaka ostrożnie z gorą- cego oleju i pozostaw, aż spłynie z niego olej. SMUK 1500 A1...
 • Page 43 5) Opuść kosz do frytowania ostrożnie do gorącego oleju i smaż frytki przez około 25 - 30 minut. 6) Następnie unieś kosz do frytowania ostroż- nie z gorącego oleju i powieś go na krawędzi, aby nadmiar tłuszczu mógł spłynąć. SMUK 1500 A1...
 • Page 44 Receptek ............53 SMUK 1500 A1...
 • Page 45: Bevezető

  MULTIFUNKCIÓS A készülék leírása FŐZŐKÉSZÜLÉK SMUK 1500 A1 „A“ ábra: fedél Bevezető tartófogantyú Gratulálunk új készüléke megvásárlásához! akasztós sütőkosár Vásárlásával kiváló minőségű termék mellett döntött. sütőkosár A használati utasítás a termék része. Fontos tud- belső edény nivalókat tartalmaz a biztonságra, használatra és ártalmatlanításra vonatkozóan.
 • Page 46: Biztonsági Utasítások

  így nem loccsanhat ki a forró folyadék. Gyermekek nem játszhatnak a készülékkel. ► Ne engedjen 8 évesnél fiatalabb gyerekeket a készülék és a csatlakozó ► vezeték közelébe. Ne használjon hosszabbító kábelt, vészhelyzetben a hálózati csatlakozó- ► nak gyorsan elérhetőnek kell lennie. SMUK 1500 A1...
 • Page 47 FIGYELMEZTETÉS! TŰZVESZÉLY! Soha ne használja a készüléket forró felületek közelében. ► Üzemeltetés közben soha se hagyja a készüléket felügyelet nélkül. ► Ne használjon külső kapcsolóórát vagy külön távműködtető rendszert a ► készülék üzemeltetésére. SMUK 1500 A1...
 • Page 48: Információk A Készülékről

  és az esetleges telen. Gondoskodjon elegendő szellőzésről, védőfóliákat és címkéket. nyisson ki például egy ablakot. ■ Tisztítson meg minden alkatrészt a „Tisztítás és ápolás“ részben leírtak alapján. Ügyeljen arra, hogy valamennyi rész teljesen száraz legyen. SMUK 1500 A1...
 • Page 49: Összeszerelés És Felállítás

  Csukja le a fedelet be lehessen tolni a sütőkosár füleibe TUDNIVALÓ A sütőkosarat kinyitott fedélnél , az akasz- tó segítségével a belső edény szélére akaszthatja. Például akkor, ha kész a sütni kívánt termék és le kell csepegtetni a felesleges zsírt. SMUK 1500 A1...
 • Page 50: Használat

  A lámpa azonban többször kialszik, majd ismét világít. Ez azt jelenti, hogy a készülék hőmérséklete rövid időre a beállított hőmér- séklet alá került és a készülék ismét fűt. SMUK 1500 A1...
 • Page 51: Fondü

  érdeklődjön a települési önkormányzatánál , az "Összeszerelés és felállítás“ fejezet- az ártalmatlanítási lehetőségekről. ben leírtak szerint. 3) Állítsa a hőmérséklet-szabályozót 4. hőfokozatra. 4) Várja meg, amíg láthatóan gőz keletkezik. 5) Helyezze az élelmiszert a párolórácsra 6) Csukja le a fedelet SMUK 1500 A1...
 • Page 52: Sütés/Pirítás

  és emelje ki a sütőkosarat forgassa el a hőmérséklet-szabályozót forró zsírból. Akassza az akasztó segítségé- 0 állásba. vel a belső edény szélére. Így lecsepeghet 6) Húzza ki a hálózati csatlakozót a hálózati a felesleges zsír. csatlakozóaljzatból. SMUK 1500 A1...
 • Page 53: Tisztítás És Ápolás

  Elektromos áramütés használata előtt azonban mindig győződjön veszélye áll fenn! meg arról, hogy minden teljesen száraz. Soha ne merítse az alapzatot vízbe Tárolás vagy más folyadékba! ■ A megtisztított készüléket tiszta, pormentes és száraz helyen tárolja. SMUK 1500 A1...
 • Page 54: Hibaelhárítás

  Ehhez szükséges, hogy a Nem áll fenn zavar. felvillan, majd készülék újra és újra rövid ideig fűtsön. kialszik. Ha a hibát nem lehet elhárítani a fenti hibaelhárító tippekkel, vagy ha ezektől eltérő zavarokat észlel, akkor forduljon szervizünkhöz. SMUK 1500 A1...
 • Page 55: Garancia És Szerviz

  2 nappal a vásárlás napja után jelezni kell. A garanciaidő lejárta után esedékes javítások díjkötelesek. Szerviz Magyarország Tel.: 0640 102785 E-Mail: kompernass@lidl.hu IAN 114280 Az ügyfélszolgálati forródrót elérhetősége: hétfőtől péntekig 8.00 és 20.00 óra között (közép- európai idő szerint) SMUK 1500 A1...
 • Page 56: Receptek

  6) Ha a tejszínes mártás túl híg, adjon hozzá keverje meg a sajtkeveréket. kevés mártás sűrítőt. 5) Fűszerezze ízlés szerint a mártogatót. 6) Ezután állítsa a hőmérséklet-szabályozót 1. fokozatra és tálalja a mártogatót melegen közvetlenül a készülékből. Chipset, nachot vagy kenyeret is mártogathat a mártogatóba. SMUK 1500 A1...
 • Page 57 4) Tegye az almadarabokat és minden hozzávalót a belső edénybe és zárja le a fedelet 5) Néha keverje meg az almapürét. 6) Várjon 40 - 50 percet. Ha az almadarabok még nem estek szét, akkor például burgonyatö- rővel nyomhatja szét. SMUK 1500 A1...
 • Page 58 8) Vágja a spárgát kis darabokra és hagyja 6) Adja hozzá a paradicsomszószt és főzze kihűlni. össze a mártogatót. 9) Keverjen össze mindent egy tálban és adjon 7) Fűszerezze ízlés szerint a mártogatót. hozzá kevés balzsamecetet. Chipset, nachot vagy kenyeret is mártogathat a mártogatóba. SMUK 1500 A1...
 • Page 59 6) Állítsa a hőmérséklet-szabályozót a 2. foko- a zsírt. zatra és várjon további 5 percet. 2) Hámozza meg és kockázza fel a burgonyát és 7) Forgassa a hőmérséklet-szabályozót a hagymát. „0“ állásba és kapcsolja ki a készüléket. SMUK 1500 A1...
 • Page 60 és tegyen rá corned beefet, savanyú káposztát, meg nem puhul. majonézt/remulád mártást és sajtot. 4) Akassza be a párolórácsot a készülékbe. 5) Helyezze a szendvicset a párolórácsra és zárja le a fedelet 6) Várjon, amíg a sajt megolvad. SMUK 1500 A1...
 • Page 61 7) Hámozza meg és vágja csíkokra a répát és a burgonyát. 8) Kb. 1 1/2 óra elteltével adja hozzá a burgo- nyát és a sárgarépát és hagyja az egészet további 40 percig lassan főni, hogy a hús és a zöldségek megpuhuljanak. SMUK 1500 A1...
 • Page 62 6) 20 perc múlva állítsa a hőmérséklet-szabályo- egyenletesen barnuljanak. • zót ismét a fokozatra és várjon 4 - 5 percet. 7) Vegye ki óvatosan a csirkemell filét a forró olajból és csepegtesse le. SMUK 1500 A1...
 • Page 63 5) Tegye a szalmaburgonyát a sütőkosárba 6) Engedje le óvatosan a sütőkosarat a forró olajba és süsse a szalmaburgonyát kb. 25 - 30 percig. 7) Emelje ki óvatosan a sütőkosarat a forró olajból és a felesleges zsiradék lecsepegtetésé- hez akassza a peremre. SMUK 1500 A1...
 • Page 64 Recepty ............. 73 SMUK 1500 A1...
 • Page 65: Úvod

  MULTIFUNKČNÍ VAŘIČ Popis přístroje SMUK 1500 A1 Obrázek A: víko Úvod úchyt Gratulujeme vám k zakoupení nového přístroje. háky fritovacího koše Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod fritovací koš k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje vnitřní miska důležité informace o bezpečnosti, použití a likvidaci.
 • Page 66: Bezpečnostní Pokyny

  Děti si nesmí s přístrojem hrát. ► Děti mladší 8 let nesmí mít přístup k přístroji a přívodnímu kabelu. ► Nepoužívejte prodlužovací kabel, v nouzové situaci musí být síťová zástrčka ► rychle na dosah. SMUK 1500 A1...
 • Page 67 Nikdy nelijte tekutiny přímo do základny ! Vždy nejdříve vložte vnitřní misku . ► VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Přístroj nepoužívejte v blízkosti povrchů s vysokou teplotou. ► Nenechávejte přístroj během provozu nikdy bez dozoru. ► K provozu spotřebiče nepoužívejte externí spínací hodiny ani zvláštní ► dálkové ovládání. SMUK 1500 A1...
 • Page 68: Informace O Přístroji

  Zajistěte dostatečné větrání – otevřete vý materiál a případné ochranné fólie a nálepky. například okno. ■ Všechny části přístroje vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění a údržba“. Ujistěte se, že jsou všechny díly úplně suché. SMUK 1500 A1...
 • Page 69: Smontování A Ustavení

  UPOZORNĚNÍ bylo možné zasunout přidržovací kolíky zevnitř do ok na fritovacím koši Fritovací koš můžete při otevřeném víku věsit pomocí háku na okraj vnitřní misky Například, když jsou fritované potraviny hotové a přebytečný tekutý tuk má odkapat.“ SMUK 1500 A1...
 • Page 70: Obsluha

  Světlo se však může kdykoli znovu rozsvítit a opět kdykoli zhasnout. To znamená, že došlo ke krátkodobému poklesu teploty pod nasta- venou hodnotu a přístroj se opět nahřál. SMUK 1500 A1...
 • Page 71: Fondue

  „Sestavení na Vašem obecním nebo městském úřadu. a instalace“. 3) Nastavte regulátor teploty na stupeň 4. 4) Počkejte, dokud pára zřetelně nestoupá. 5) Položte potraviny na rošt na vaření v páře 6) Zavřete víko SMUK 1500 A1...
 • Page 72: Pečení/Pražení

  5) Po vyjmutí upečených/usmažených potravin víko  a fritovací koš vyjměte z horkého otočte regulátorem teploty na 0. tuku. Pomocí háku jej zavěste na okraj vnitř- 6) Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. ní misky . Tak může přebytečný tuk odkapat. SMUK 1500 A1...
 • Page 73: Čištění A Údržba

  Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze suché, než přístroj opět složíte a použijete. zásuvky! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Uložení Základnu nikdy neponořujte do vody ■ Vyčištěný přístroj uložte na čistém, bezprašném nebo jiných tekutin! a suchém místě. SMUK 1500 A1...
 • Page 74: Odstranění Závad

  K tomu je nutné, Nejedná se o poruchu. se opětovně aby se přístroj vždy znovu krátce zahřál. rozsvěcuje a zhasíná. Pokud nemůžete odstranit poruchy výše popsaným způsobem nebo pokud zjistíte jakoukoli jinou závadu, obraťte se na náš servis. SMUK 1500 A1...
 • Page 75: Záruka A Servis

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 114280 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) SMUK 1500 A1...
 • Page 76: Recepty

  4) Nechte vše cca 20 - 25 minut vařit, aby se sýr rozpustil a občas sýrovou směs promíchejte. 5) Dip dochuťte kořením. 6) Poté nastavte regulátor teploty zpět na stu- peň 1 a podávejte dip teplý přímo z přístroje. Nyní můžete namáčet do dipu lupínky, nachos nebo chléb. SMUK 1500 A1...
 • Page 77 4) Kousky jablek a všechny přísady dejte do vnitřní misky a zavřete víko 5) Občas jablečné pyré promíchejte. 6) Vyčkejte 40 - 50 minut. Pokud nejsou kousky jablek ještě rozvařené, můžete je mačkadlem nebo podob. rozmačkat na kaši. SMUK 1500 A1...
 • Page 78 6) Přidejte rajčatovou omáčkou a nechte dip 9) Smíchejte vše v míse a přidejte trochu octu krátce vařit. balsamico. 7) Dip dochuťte kořením. Nyní můžete namáčet do dipu lupínky, nachos nebo chléb. SMUK 1500 A1...
 • Page 79 2) Oloupejte brambory a cibuli a nakrájejte na 6) Pak nastavte regulátor teploty na stupeň 2 kostičky. a vyčkejte dalších 5 minut. 7) Poté otočte regulátor teploty na „0“ a přístroj vypněte. SMUK 1500 A1...
 • Page 80 4) Zavěste rošt na vaření v páře do přístroje. 5) Položte obložený toast na rošt na vaření v páře  a zavřete víko 6) Vyčkejte, dokud se sýr nerozpustí. SMUK 1500 A1...
 • Page 81 Když se mezitím kapalina ve vnitřní misce spotřebuje, přidejte trochu vody. 7) Oloupejte mrkev a brambory a nakrájejte vše na plátky. 8) Po 1 1/2 hodině přidejte brambory a mrkev a nechte vše ještě 40 minut vařit, dokud maso a zelenina nezměknou. SMUK 1500 A1...
 • Page 82 čekejte 4 - 5 minut. 5) Cibulové kroužky smažte cca 2 minuty. Během 7) Pak vyjměte kuřecí filé opatrně z horkého oleje smažení cibulové kroužky jednou otočte, aby a nechte okapat. byly stejnoměrně hnědé. SMUK 1500 A1...
 • Page 83 4) Dejte hranolky do fritovacího koše 5) Spusťte fritovací koš opatrně do horkého oleje a fritujte hranolky cca 25 - 30 minut. 6) Potom fritovací koš opatrně nadzvedněte z horkého oleje a zavěste jej na okraj, aby mohl odkapat přebytečný olej. SMUK 1500 A1...
 • Page 84 Recepty ............. 93 SMUK 1500 A1...
 • Page 85: Úvod

  MULTIVARIČ SMUK 1500 A1 Popis prístroja Obrázok A: Úvod Veko Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového Držiak prístroja. Hák fritovacieho koša Touto kúpou ste sa rozhodli pre vysokokvalitný Fritovací kôš výrobok. Návod na obsluhu je súčasťou tohto výrobku. Obsahuje dôležité upozornenia, ktoré sa Vnútorná...
 • Page 86: Bezpečnostné Upozornenia

  Deti sa s prístrojom nesmú hrať. ► Deti mladšie ako 8 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, ani k pripájacie- ► mu káblu. Nepoužívajte žiadny predlžovací kábel, v prípade núdze musíte mať rýchly ► prístup k sieťovej zástrčke. SMUK 1500 A1...
 • Page 87 . VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO POŽIARU! Nepoužívajte elektrický spotrebič v blízkosti horúcich povrchov. ► Počas činnosti nikdy nenechávajte elektrický spotrebič bez dozoru. ► Na zapínanie a vypínanie elektrického spotrebiča nepoužívajte žiadne ► externé spínacie hodiny ani samostatný systém diaľkového ovládania. SMUK 1500 A1...
 • Page 88: Informácie O Elektrickom Spotrebiči

  ■ Všetky diely vyberte zo škatule, odstráňte oba- lový materiál, ako aj prípadné ochranné fólie a nálepky. ■ Vyčisťte všetky diely elektrického spotrebiča podľa popisu v kapitole „Čistenie a ošetrova- nie“. Uistite sa, či sú všetky diely úplne suché. SMUK 1500 A1...
 • Page 89: Zloženie A Umiestnenie

  UPOZORNENIE sa mohli upevňovacie čapy posúvať zvnútra do očiek na fritovacom koši Fritovací kôš môžete zavesiť pri otvorenom veku pomocou háčikov na okraji vnútornej misky Napríklad, keď je fritované jedlo hotové a nad- bytočný tuk má odkvapkať.“ SMUK 1500 A1...
 • Page 90: Obsluha

  Indikátor zohrievania svieti, hneď ako je elektrický spotrebič zohriaty na nastavený teplotný stupeň. Môže sa však vždy znova zhasínať a roz- svecovať. To znamená, že nastavená teplota nakrátko poklesla pod nastavenú hodnotu a elektrický spotrebič sa znova zohrieva. SMUK 1500 A1...
 • Page 91: Fondue

  „Montáž a inštalácia“. 3) Regulátor teploty nastavte na stupeň 4. 4) Počkajte, kým začne zreteľne stúpať para. 5) Položte potraviny na rošt na varenie v pare 6) Zatvorte veko SMUK 1500 A1...
 • Page 92: Pečenie/Opekanie

  Pomocou háku ho zaveste na okraj 5) Ak ste pečenú/opekanú potravinu vybrali, vnútornej misky . Takto môže prebytočný tuk otočte regulátor teploty do polohy 0. odkvapkať. 6) Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. SMUK 1500 A1...
 • Page 93: Čistenie A Ošetrovanie

  Nikdy neponárajte podstavec do vody umývať aj v umývačke riadu. Pred opätovným alebo do iných tekutín! zmontovaním a použitím prístroja sa uistite, že všetko je úplne suché. Uloženie ■ Prístroj uložte na čistom, bezprašnom a suchom mieste. SMUK 1500 A1...
 • Page 94: Odstraňovanie Porúch

  Preto je potrebné, aby sa prístroj vždy opäť potom opäť zhasne. krátky čas zohrieval. Ak sa poruchy nedajú odstrániť spôsobom uvedeným hore v tabuľke alebo ak zistíte iné druhy porúch, obráťte sa, prosím, na náš servis. SMUK 1500 A1...
 • Page 95: Záruka A Servis

  Opravy, vyko- GERMANY nané po uplynutí záručnej doby, sa musia zaplatiť. www.kompernass.com Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 114280 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) SMUK 1500 A1...
 • Page 96: Recepty

  5) Dip ochuťte korením. 6) Regulátor teploty potom nastavte späť na stupeň 1 a dip servírujte teplý priamo z elek- trického spotrebiča. Do dipu môžete namáčať čipsy, nachosy (čipsy z tortily) alebo chlieb. SMUK 1500 A1...
 • Page 97 5) Z času na čas jablkovú kašu pomiešajte. 6) Počkajte 40 – 50 minút. Pokiaľ sa kusy jabĺk ešte nerozpadli, môžete ich pučidlom na zemiaky alebo ináč rozpučiť na kašu. SMUK 1500 A1...
 • Page 98 6) Pridajte paradajkovú omáčku a dip nechajte 8) Špargľu nakrájajte na malé kusy a nechajte trochu povariť. ju vychladnúť. 7) Dip ochuťte korením. 9) Zmiešajte všetko v mise a prelejte trochou Do dipu môžete namáčať čipsy, nachosy (čipsy balzamikového octu. z tortily) alebo chlieb. SMUK 1500 A1...
 • Page 99 ♦ 2 zemiaky 6) Regulátor teploty nastavte na stupeň 2 1) Nakrájajte rebierka a odstráňte tuk. a počkajte ďalších 5 minút. 2) Ošúpte zemiaky a cibuľu a pokrájajte na kocky. 7) Potom otočte regulátor teploty na „0“ a vypnite zariadenie. SMUK 1500 A1...
 • Page 100 2 – 3 hodiny tak, aby fazuľové ho hovädzím z konzervy, kyslou kapustou, bôby zmäkli. majonézou/remuládou a syrom. 4) Do elektrického spotrebiča zaveste rošt na varenie v pare 5) Obložený toast položte na rošt na varenie v pare a zatvorte veko 6) Počkajte, kým sa syr roztaví. SMUK 1500 A1...
 • Page 101 Ak je medzitým tekutina vo vnútornej miske  spotrebovaná, pridajte trocha vody. 7) Ošúpte mrkvu a zemiaky a pokrájajte ich na pásiky. 8) Po 1 1/2 hodine pridajte zemiaky a mrkvu a všetko nechajte ešte 40 minút mierne variť tak, aby mäso a zelenina zmäkli. SMUK 1500 A1...
 • Page 102 6) Po 20 minútach regulátor teploty nastavte • fritovania prstence cibule raz otočte, aby rovno- zase na stupeň a počkajte približne 4 – 5 merne zhnedli. minút. 7) Kurací rezeň potom opatrne vyberte z horúce- ho tuku a nechajte ho odkvapkať. SMUK 1500 A1...
 • Page 103 4) Hranolčeky vložte do fritovacieho koša 5) Opatrne spusťte fritovací kôš do horúceho oleja a fritujte hranolčeky približne 25 – 30 minút. 6) Fritovací kôš potom opatrne zdvihnite z horúceho oleja a zaveste ho na okraj tak, aby mohol prebytočný tuk odkvapkať. SMUK 1500 A1...
 • Page 104 Rezepte ............113 SMUK 1500 A1...
 • Page 105: Einleitung

  MULTIKOCHER SMUK 1500 A1 Gerätebeschreibung Abbildung A: Einleitung Deckel Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen Haltegriff Gerätes. Haken Frittierkorb Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt Frittierkorb entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- teil dieses Produkts. Sie enthält wichtige Hinweise Innenschale für Sicherheit, Gebrauch und Entsorgung.
 • Page 106: Sicherheitshinweise

  Verschütten der heißen Flüsigkeit zu vermeiden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten. ► Benutzen Sie kein Verlängerungskabel, im Notfall muss der Netzstecker ► schnell zu erreichen sein. SMUK 1500 A1...
 • Page 107 Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberflächen. ► Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. ► Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem ► um das Gerät zu betreiben. SMUK 1500 A1...
 • Page 108: Informationen Zu Dem Gerät

  Sorgen Sie für ■ Reinigen Sie alle Teile, wie im Kapitel „Reini- ausreichende Belüftung, öffnen Sie zum Beispiel gung und Pflege“ beschrieben. Stellen Sie sicher, ein Fenster. dass alle Teile vollständig getrocknet sind. SMUK 1500 A1...
 • Page 109: Zusammenbauen Und Aufstellen

  Ösen am Frittierkorb schieben lassen: Sie können den Frittierkorb bei geöffnetem Deckel mit Hilfe des Hakens an den Rand der Innenschale hängen. Zum Beispiel, wenn das Frittiergut fertig ist und das überschüssige Fett abtropfen soll.“ SMUK 1500 A1...
 • Page 110: Bedienen

  Die Aufheizkontrollleuchte leuchtet sobald das Gerät auf die eingestellte Temperaturstu- fe aufgeheizt ist. Jedoch kann diese immer wieder erlöschen und aufleuchten. Das bedeutet, dass die ein- gestellte Temperatur kurzzeitig unterschritten war und das Gerät wieder aufgeheizt hat. SMUK 1500 A1...
 • Page 111: Fondue

  , wie im Kapitel „Zusammenbauen Entsorgungsmöglichkeiten. und Aufstellen“ beschrieben. 3) Stellen Sie den Temperaturregler auf die Stufe 4. 4) Warten Sie bis deutlich Dampf aufsteigt. 5) Legen Sie die Lebensmittel auf den Dampfgar- rost 6) Schließen Sie den Deckel SMUK 1500 A1...
 • Page 112: Braten/Rösten

  7) Wenn das Frittiergut fertig ist, nehmen Sie den dose. Deckel ab und heben Sie den Frittierkorb aus dem heißen Fett heraus. Hängen Sie ihn mit Hilfe des Hakens an den Rand der Innenschale . So kann überschüssiges Fett abtropfen. SMUK 1500 A1...
 • Page 113: Reinigung Und Pflege

  Stellen Sie jedoch sicher, dass alles wieder Tauchen Sie die Basis niemals in Wasser vollkommen trocken ist, bevor Sie das Gerät oder andere Flüssigkeiten! wieder zusammenbauen und benutzen. Aufbewahrung ■ Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem sauberen, staubfreien und trockenem Ort auf. SMUK 1500 A1...
 • Page 114: Fehlerbehebung

  Gerät immer wieder kurz und erlischt dann aufheizt. wieder. Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen, oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service. SMUK 1500 A1...
 • Page 115: Garantie Und Service

  Importeur KOMPERNASS HANDELS GMBH Service Deutschland BURGSTRASSE 21 Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem 44867 BOCHUM dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de GERMANY IAN 114280 www.kompernass.com Service Österreich Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 114280 SMUK 1500 A1...
 • Page 116: Rezepte

  5) Schmecken Sie den Dip mit den Gewürzen ab. noch etwas Soßenbinder hinzugben. 6) Stellen Sie den Temperaturregler dann auf die Stufe 1 zurück und servieren Sie den Dip warm direkt aus dem Gerät. Sie können nun Chips, Nachos oder Brot in den Dip tauchen. SMUK 1500 A1...
 • Page 117 Sie den Deckel 5) Rühren Sie das Apfelmus ab und zu um. 6) Warten Sie 40 - 50 Minuten. Wenn die Ap- felstücke noch nicht zerfallen sind, können Sie diese mit einem Kartoffelstampfer o.ä. zu Mus zerdrücken. SMUK 1500 A1...
 • Page 118 Sie den Dip etwas einkochen. 9) Vermischen Sie alles in einer Schüssel und 7) Schmecken Sie den Dip mit den Gewürzen ab. geben Sie ein wenig Balsamico-Essig darüber. Sie können nun Chips, Nachos oder Brot in den Dip tauchen. SMUK 1500 A1...
 • Page 119 1) Schneiden Sie die Rippchen und entfernen Sie 7) Drehen Sie dann den Temperaturregler das Fett. „0“ und stellen Sie das Gerät aus. 2) Schälen Sie die Kartoffeln und die Zwiebel und schneiden Sie sie in Würfel. SMUK 1500 A1...
 • Page 120 Sie ihn mit Corned Beef, Sauer- kraut, Mayonnaise/Remoulade und Käse. 4) Hängen Sie den Dampfgarrost in das Gerät. 5) Legen Sie den belegten Toast auf den Dampf- garrost und schließen Sie den Deckel 6) Warten Sie, bis der Käse geschmolzen ist. SMUK 1500 A1...
 • Page 121 Sie sie in Streifen. 8) Geben Sie nach den 1 1/2 Stunden die Kar- toffeln und die Karotten hinzu und lassen Sie alles nocheinmal für 40 Minuten köcheln, so dass das Fleisch und das Gemüse weich ist. SMUK 1500 A1...
 • Page 122 6) Nach den 20 Minuten stellen Sie den Tem- einmal um, damit diese gleichmäßig braun • peraturregler wieder auf die Stufe werden. warten 4 - 5 Minuten. 7) Nehmen Sie dann das Hähnchenfilet vorsichtig aus dem heißen Öl und lassen Sie es abtropfen. SMUK 1500 A1...
 • Page 123 Öl und frittieren Sie die Pommes Frites ca. 25 - 30 Minuten. 6) Heben Sie dann den Frittierkorb vorsichtig aus dem heißen Öl und hängen Sie diesen am Rand ein, so dass überschüssiges Fett abtropfen kann. SMUK 1500 A1...
 • Page 124 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stan informacji · Információk állása Stav informací · Stav informácií · Stand der Informationen: 05 / 2015 · Ident.-No.: SMUK1500A1-042015-1 IAN 114280...

Table of Contents