Afhjælpning Af Fejl - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
Afhjælpning af fejl
Fejl
Produktet
fungerer ikke.
Fødevarerne bliver
ikke varme.
Der dannes ikke
damp under tilbered-
ningen.
Opvarmningskon-
trollampen
lyser
af og til og slukker
derefter igen.
Hvis fejlene ikke kan rettes med ovenstående fejlafhjælpning, eller hvis du finder andre typer fejl,
bedes du henvende dig til vores service.
SMUK 1500 A1
Årsag
Stikket er ikke sluttet til strømnettet.
Stikkontakten er defekt.
Produktet er defekt.
Der er indstillet et forkert temperaturtrin.
Der er indstillet et forkert temperaturtrin.
Der er ikke mere vand på.
Det er ikke nogen fejl. Produktet holder
det indstillede temperaturtrin. Derfor er det
nødvendigt, at produktet hele tiden varmer
op igen.
Afhjælpning
Sæt stikket i en stikkontakt.
Brug en anden stikkontakt.
Henvend dig til kundeservice.
Vælg et højere temperaturtrin.
Vælg temperaturtrin 4.
Fyld mere vand på.
Det er ikke nogen fejl.
DK
51

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents