Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual
Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

6-in-1 cooker
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

6-IN-1 COOKER SMUK 1500 A1
6-IN-1 COOKER
Operating instructions
MULTIVARIČ 6 V 1
Návod na obsluhu
IAN 90860
MULTIFUNKČNÍ VAŘIČ 6 V 1
Návod k obsluze
6-IN-1-MULTIKOCHER
Bedienungsanleitung

Advertisement

Table of Contents
loading

Summary of Contents for Silvercrest SMUK 1500 A1

 • Page 1 6-IN-1 COOKER SMUK 1500 A1 6-IN-1 COOKER MULTIFUNKČNÍ VAŘIČ 6 V 1 Operating instructions Návod k obsluze MULTIVARIČ 6 V 1 6-IN-1-MULTIKOCHER Návod na obsluhu Bedienungsanleitung IAN 90860...
 • Page 2 Before reading, unfold the page containing the illustrations and familiarise yourself with all functions of the device. Před čtením si otevřete stranu s obrázky a potom se seznamte se všemi funkcemi přístroje. Pred čítaním si odklopte stranu s obrázkami a potom sa oboznámte so všetkými funkciami prístroja. Klappen Sie vor dem Lesen die Seite mit den Abbildungen aus und machen Sie sich anschließend mit allen Funktionen des Gerätes vertraut.
 • Page 4: Table Of Contents

  Recipes ............. . 13 SMUK 1500 A1...
 • Page 5: Introduction

  6-IN-1 COOKER SMUK 1500 A1 Appliance description Figure A: Introduction 1 Lid Congratulations on the purchase of your new 2 Grab handle appliance. 3 Frying basket hook You have selected a high-quality product. 4 Frying basket The operating instructions are part of this product.
 • Page 6: Safety Guidelines

  Children younger than 8 years of age must be kept away from the appliance ► and the power cable. To ensure that you can disconnect the appliance quickly in the event of an ► emergency, do not use extension cables. SMUK 1500 A1...
 • Page 7 Do not use the appliance near hot surfaces. ► Never leave the appliance unattended while it is being used. ► Do not use an external timing switch or a separate remote control system to ► operate the appliance. SMUK 1500 A1...
 • Page 8: Information About This Appliance

  Provide suffi cient packaging material and any protective wrapping ventilation by opening a window, for example. or stickers. ■ Clean all components as described in the section “Cleaning and Care”. Ensure that all parts are completely dry. SMUK 1500 A1...
 • Page 9: Assembly And Setting Up

  If the lid 1 is open, you can hang the frying basket 4 on the rim of the inner bowl 5 using the hook 3. For instance, if the fried food is ready and the excess fat is to be allowed to drain. SMUK 1500 A1...
 • Page 10: Operation

  However, the lamp may go out and on again at any time. This indicates that the set tem- perature has briefl y fallen and the appliance is heating itself back up. SMUK 1500 A1...
 • Page 11: Fondue

  3) Set the temperature control 9 to level 4. 4) Wait until steam is perceptibly emitted. 5) Place the food onto the steamer grill 0. 6) Now close the lid 1. SMUK 1500 A1...
 • Page 12: Sautéing/Roasting

  4 out of the hot fat. 6) Remove the plug from the mains power socket. Using the hook 3 , hang it on the rim of the in- ner bowl 5. This allows the excess fat to drain. SMUK 1500 A1...
 • Page 13: Cleaning And Care

  Risk of electric shock! Storage Never submerse the base 6 in water or other fl uids! ■ Store the cleaned appliance in a clean, dust-free and dry location. SMUK 1500 A1...
 • Page 14: Troubleshooting

  If the malfunction cannot be corrected with the above suggestions, or if you have found some other kind of malfunction, please contact our Customer Service. SMUK 1500 A1...
 • Page 15: Warranty And Service

  2 days after the date of purchase. Repairs eff ected after expiry of the warranty period shall be subject to charge. Service Great Britain Tel.: 0871 5000 720 (£ 0.10/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.co.uk IAN 90860 Hotline availability: Monday to Friday 08:00 - 20:00 (CET) SMUK 1500 A1...
 • Page 16: Recipes

  5) Season the dip to taste with the spices. 6) Then turn the temperature control 9 down to 1 and serve the dip warm direct from the appliance. You can dip crisps, nachos or bread in the mix. SMUK 1500 A1...
 • Page 17 5 and close the lid 1. 5) Stir the apple sauce occasionally. 6) Wait for 40–50 minutes. If the apple pieces have not disintegrated, you can mash them into a paste using a potato masher or similar. SMUK 1500 A1...
 • Page 18 7) Season the dip to taste with the spices. 9) Mix everything in a bowl and add a little You can dip crisps, nachos or bread in the mix. balsamic vinegar. SMUK 1500 A1...
 • Page 19 2) Peel the potatoes and onions and dice them. 6) Set the temperature control 9 to level 2 and wait another 5 minutes. 7) Then turn the temperature control 9 to 0 and switch off the appliance. SMUK 1500 A1...
 • Page 20: Chilli Con Carne

  2 - 3 hours so that the beans 4) Hang the steamer grill 0 in the appliance. are soft. 5) Lay the bread and ingredients on the steamer grill 0 close the lid 1. 6) Wait until the cheese has melted. SMUK 1500 A1...
 • Page 21 7) Peel the carrots and potatoes and cut them into strips. 8) After 1 1/2 hours, add the potatoes and car- rots and simmer for a further 40 minutes until the meat and the vegetables are soft. SMUK 1500 A1...
 • Page 22: Onion Rings

  • control 9 back up to level and wait 4–5 acquire an even brown colour. minutes. 7) Remove the chicken fi llet carefully from the hot oil and allow it to drain. SMUK 1500 A1...
 • Page 23 5) Lower the frying basket 4 carefully into the hot oil and fry the chips for around 25–30 minutes. 6) Lift the frying basket 4 carefully out of the hot oil and hang it on the rim to allow any excess fat to drain. SMUK 1500 A1...
 • Page 24 Recepty ............. 33 SMUK 1500 A1...
 • Page 25: Úvod

  MULTIFUNKČNÍ VAŘIČ 6 V 1 Popis přístroje SMUK 1500 A1 Obrázek A: 1 víko Úvod 2 úchyt Gratulujeme vám k zakoupení nového přístroje. 3 háky fritovacího koše Rozhodli jste se pro vysoce kvalitní výrobek. Návod 4 fritovací koš k obsluze je součástí tohoto výrobku. Obsahuje 5 vnitřní...
 • Page 26: Bezpečnostní Pokyny

  Děti si nesmí s přístrojem hrát. ► Děti mladší 8 let nesmí mít přístup k přístroji a přívodnímu kabelu. ► Nepoužívejte prodlužovací kabel, v nouzové situaci musí být síťová zástrčka ► rychle na dosah. SMUK 1500 A1...
 • Page 27 ! Vždy nejdříve vložte vnitřní misku ► VÝSTRAHA! NEBEZPEČÍ POŽÁRU! Přístroj nepoužívejte v blízkosti povrchů s vysokou teplotou. ► Nenechávejte přístroj během provozu nikdy bez dozoru. ► K provozu spotřebiče nepoužívejte externí spínací hodiny ani zvláštní ► dálkové ovládání. SMUK 1500 A1...
 • Page 28: Informace O Přístroji

  Zajistěte dostatečné větrání – otevřete vý materiál a případné ochranné fólie a nálepky. například okno. ■ Všechny části přístroje vyčistěte tak, jak je popsáno v kapitole „Čištění a údržba“. Ujistěte se, že jsou všechny díly úplně suché. SMUK 1500 A1...
 • Page 29: Smontování A Ustavení

  4: Fritovací koš 4 můžete při otevřeném víku 1 za- věsit pomocí háku 3 na okraj vnitřní misky 5. Například, když jsou fritované potraviny hotové a přebytečný tekutý tuk má odkapat.“ SMUK 1500 A1...
 • Page 30: Obsluha

  Kontrolní žárovka zahřívání 8 svítí, jakmile je přístroj zahřát na nastavený teplotní stupeň. Světlo se však může kdykoli znovu rozsvítit a opět kdykoli zhasnout. To znamená, že došlo ke krátkodobému poklesu teploty pod nasta- venou hodnotu a přístroj se opět nahřál. SMUK 1500 A1...
 • Page 31: Fondue

  5 tak, jak je popsáno v kapitole „Sestavení na Vašem obecním nebo městském úřadu. a instalace“. 3) Nastavte regulátor teploty 9 na stupeň 4. 4) Počkejte, dokud pára zřetelně nestoupá. 5) Položte potraviny na rošt na vaření v páře 0. 6) Zavřete víko 1. SMUK 1500 A1...
 • Page 32: Pečení/Pražení

  5) Po vyjmutí upečených/usmažených potravin víko 1 a fritovací koš 4 vyjměte z horkého otočte regulátorem teploty 9 na 0. tuku. Pomocí háku 3 jej zavěste na okraj vnitř- 6) Vytáhněte zástrčku ze zásuvky. ní misky 5. Tak může přebytečný tuk odkapat. SMUK 1500 A1...
 • Page 33: Čištění A Údržba

  Před každým čištěním vytáhněte zástrčku ze suché, než přístroj opět složíte a použijete. zásuvky! Hrozí nebezpečí úrazu elektrickým proudem! Uložení Základnu 6 nikdy neponořujte do vody ■ Vyčištěný přístroj uložte na čistém, bezprašném nebo jiných tekutin! a suchém místě. SMUK 1500 A1...
 • Page 34: Odstranění Závad

  K tomu je nutné, Nejedná se o poruchu. se opětovně aby se přístroj vždy znovu krátce zahřál. rozsvěcuje a zhasíná. Pokud nemůžete odstranit poruchy výše popsaným způsobem nebo pokud zjistíte jakoukoli jinou závadu, obraťte se na náš servis. SMUK 1500 A1...
 • Page 35: Záruka A Servis

  Po uplynutí záruční doby podléhají veškeré opravy poplatkům. Servis Česko Tel.: 800143873 E-Mail: kompernass@lidl.cz IAN 90860 Dostupnost horké linky: pondělí až pátek 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) SMUK 1500 A1...
 • Page 36: Recepty

  5) Dip dochuťte kořením. 6) Poté nastavte regulátor teploty 9 zpět na stu- peň 1 a podávejte dip teplý přímo z přístroje. Nyní můžete namáčet do dipu lupínky, nachos nebo chléb. SMUK 1500 A1...
 • Page 37 4) Kousky jablek a všechny přísady dejte do vnitřní misky 5 a zavřete víko 1. 5) Občas jablečné pyré promíchejte. 6) Vyčkejte 40 - 50 minut. Pokud nejsou kousky jablek ještě rozvařené, můžete je mačkadlem nebo podob. rozmačkat na kaši. SMUK 1500 A1...
 • Page 38 5 a krátce je osmažte. vychladnout. 6) Přidejte rajčatovou omáčkou a nechte dip 9) Smíchejte vše v míse a přidejte trochu octu krátce vařit. balsamico. 7) Dip dochuťte kořením. Nyní můžete namáčet do dipu lupínky, nachos nebo chléb. SMUK 1500 A1...
 • Page 39 5. 2) Oloupejte brambory a cibuli a nakrájejte na 6) Pak nastavte regulátor teploty 9 na stupeň 2 kostičky. a vyčkejte dalších 5 minut. 7) Poté otočte regulátor teploty 9 na „0“ a přístroj vypněte. SMUK 1500 A1...
 • Page 40 4) Zavěste rošt na vaření v páře 0 do přístroje. 5) Položte obložený toast na rošt na vaření v páře 0 a zavřete víko 1. 6) Vyčkejte, dokud se sýr nerozpustí. SMUK 1500 A1...
 • Page 41 Když se mezitím kapalina ve vnitřní misce 5 ► spotřebuje, přidejte trochu vody. 7) Oloupejte mrkev a brambory a nakrájejte vše na plátky. 8) Po 1 1/2 hodině přidejte brambory a mrkev a nechte vše ještě 40 minut vařit, dokud maso a zelenina nezměknou. SMUK 1500 A1...
 • Page 42 čekejte 4 - 5 minut. 5) Cibulové kroužky smažte cca 2 minuty. Během 7) Pak vyjměte kuřecí fi lé opatrně z horkého oleje smažení cibulové kroužky jednou otočte, aby a nechte okapat. byly stejnoměrně hnědé. SMUK 1500 A1...
 • Page 43 5) Spusťte fritovací koš 4 opatrně do horkého oleje a fritujte hranolky cca 25 - 30 minut. 6) Potom fritovací koš 4 opatrně nadzvedněte z horkého oleje a zavěste jej na okraj, aby mohl odkapat přebytečný olej. SMUK 1500 A1...
 • Page 44 Recepty ............. 53 SMUK 1500 A1...
 • Page 45: Úvod

  MULTIVARIČ 6 V 1 Popis prístroja SMUK 1500 A1 Obrázok A: 1 Veko Úvod 2 Držiak Srdečne vám gratulujeme ku kúpe tohto nového 3 Hák fritovacieho koša prístroja. 4 Fritovací kôš Touto kúpou ste sa rozhodli pre vysokokvalitný 5 Vnútorná miska výrobok.
 • Page 46: Bezpečnostné Upozornenia

  Deti sa s prístrojom nesmú hrať. ► Deti mladšie ako 8 rokov nesmú mať prístup k spotrebiču, ani k pripájaciemu ► káblu. Nepoužívajte žiadny predlžovací kábel, v prípade núdze musíte mať rýchly ► prístup k sieťovej zástrčke. SMUK 1500 A1...
 • Page 47 VÝSTRAHA! NEBEZPEČENSTVO POŽIARU! Nepoužívajte elektrický spotrebič v blízkosti horúcich povrchov. ► Počas činnosti nikdy nenechávajte elektrický spotrebič bez dozoru. ► Na zapínanie a vypínanie elektrického spotrebiča nepoužívajte žiadne ► externé spínacie hodiny ani samostatný systém diaľkového ovládania. SMUK 1500 A1...
 • Page 48: Informácie O Elektrickom Spotrebiči

  ■ Všetky diely vyberte zo škatule, odstráňte oba- lový materiál, ako aj prípadné ochranné fólie a nálepky. ■ Vyčisťte všetky diely elektrického spotrebiča podľa popisu v kapitole „Čistenie a ošetrova- nie“. Uistite sa, či sú všetky diely úplne suché. SMUK 1500 A1...
 • Page 49: Zloženie A Umiestnenie

  čapy posúvať zvnútra UPOZORNENIE do očiek na fritovacom koši 4: Fritovací kôš môžete zavesiť 4 pri otvorenom veku 1 pomocou háčikov 3 na okraji vnútornej misky 5. Napríklad, keď je fritované jedlo hotové a nad- bytočný tuk má odkvapkať.“ SMUK 1500 A1...
 • Page 50: Obsluha

  Indikátor zohrievania 8 svieti, hneď ako je elektrický spotrebič zohriaty na nastavený teplotný stupeň. Môže sa však vždy znova zhasínať a roz- svecovať. To znamená, že nastavená teplota nakrátko poklesla pod nastavenú hodnotu a elektrický spotrebič sa znova zohrieva. SMUK 1500 A1...
 • Page 51: Fondue

  5 tak, ako to je popísané v kapitole „Montáž a inštalácia“. 3) Regulátor teploty 9 nastavte na stupeň 4. 4) Počkajte, kým začne zreteľne stúpať para. 5) Položte potraviny na rošt na varenie v pare 0. 6) Zatvorte veko 1. SMUK 1500 A1...
 • Page 52: Pečenie/Opekanie

  1 a vyberte fritovací kôš 4 z horúceho stane nepoužiteľným. tuku. Pomocou háku 3 ho zaveste na okraj 5) Ak ste pečenú/opekanú potravinu vybrali, vnútornej misky 5. Takto môže prebytočný tuk otočte regulátor teploty 9 do polohy 0. odkvapkať. 6) Vytiahnite zástrčku z elektrickej zásuvky. SMUK 1500 A1...
 • Page 53: Čistenie A Ošetrovanie

  Nikdy neponárajte podstavec 6 do vody umývať aj v umývačke riadu. Pred opätovným alebo do iných tekutín! zmontovaním a použitím prístroja sa uistite, že všetko je úplne suché. Uloženie ■ Prístroj uložte na čistom, bezprašnom a suchom mieste. SMUK 1500 A1...
 • Page 54: Odstraňovanie Porúch

  Preto je potrebné, aby sa prístroj vždy opäť potom opäť zhasne. krátky čas zohrieval. Ak sa poruchy nedajú odstrániť spôsobom uvedeným hore v tabuľke alebo ak zistíte iné druhy po- rúch, obráťte sa, prosím, na náš servis. SMUK 1500 A1...
 • Page 55: Záruka A Servis

  Opravy, vyko- GERMANY nané po uplynutí záručnej doby, sa musia zaplatiť. www.kompernass.com Servis Slovensko Tel. 0850 232001 E-Mail: kompernass@lidl.sk IAN 90860 Dostupnosť hotline: pondelok až piatok od 8:00 hod. – 20:00 hod. (SEČ) SMUK 1500 A1...
 • Page 56: Recepty

  5) Dip ochuťte korením. 6) Regulátor teploty 9 potom nastavte späť na stupeň 1 a dip servírujte teplý priamo z elek- trického spotrebiča. Do dipu môžete namáčať čipsy, nachosy (čipsy z tortily) alebo chlieb. SMUK 1500 A1...
 • Page 57 4) Do vnútornej misky 5 pridajte kúsky jabĺk spo- lu so všetkými prísadami a zatvorte veko 1. 5) Z času na čas jablkovú kašu pomiešajte. 6) Počkajte 40 – 50 minút. Pokiaľ sa kusy jabĺk ešte nerozpadli, môžete ich pučidlom na zemiaky alebo ináč rozpučiť na kašu. SMUK 1500 A1...
 • Page 58 6) Pridajte paradajkovú omáčku a dip nechajte 8) Špargľu nakrájajte na malé kusy a nechajte trochu povariť. ju vychladnúť. 7) Dip ochuťte korením. 9) Zmiešajte všetko v mise a prelejte trochou Do dipu môžete namáčať čipsy, nachosy (čipsy balzamikového octu. z tortily) alebo chlieb. SMUK 1500 A1...
 • Page 59 3) Regulátor teploty 9 nastavte na stupeň 4 a počkajte, kým sa elektrický spotrebič zohreje. 4) Zmiešajte cibuľovú polievku s vodou. 5) Pridajte cibuľu, omáčku Barbecue a cibuľo- vú polievku do vnútornej misky 5 a všetko premiešajte. SMUK 1500 A1...
 • Page 60 7) Regulátor teploty 9 nastavte na stupeň 2-3. 5) Obložený toast položte na rošt na varenie 8) Zatvorte veko 1 a nechajte všetko mierne v pare 0 a zatvorte veko 1. variť približne 2 – 3 hodiny tak, aby fazuľové 6) Počkajte, kým sa syr roztaví. bôby zmäkli. SMUK 1500 A1...
 • Page 61 Ak je medzitým tekutina vo vnútornej miske 5 spotrebovaná, pridajte trocha vody. 7) Ošúpte mrkvu a zemiaky a pokrájajte ich na pásiky. 8) Po 1 1/2 hodine pridajte zemiaky a mrkvu a všetko nechajte ešte 40 minút mierne variť tak, aby mäso a zelenina zmäkli. SMUK 1500 A1...
 • Page 62 5) Prstence cibule fritujte približne 2 minúty. Počas • fritovania prstence cibule raz otočte, aby rovno- zase na stupeň a počkajte približne 4 – 5 merne zhnedli. minút. 7) Kurací rezeň potom opatrne vyberte z horúce- ho tuku a nechajte ho odkvapkať. SMUK 1500 A1...
 • Page 63 4) Hranolčeky vložte do fritovacieho koša 4. 5) Opatrne spusťte fritovací kôš 4 do horúceho oleja a fritujte hranolčeky približne 25 – 30 minút. 6) Fritovací kôš 4 potom opatrne zdvihnite z horúceho oleja a zaveste ho na okraj tak, aby mohol prebytočný tuk odkvapkať. SMUK 1500 A1...
 • Page 64 Rezepte ............. 73 SMUK 1500 A1...
 • Page 65: Einleitung

  6-IN-1-MULTIKOCHER Gerätebeschreibung SMUK 1500 A1 Abbildung A: 1 Deckel Einleitung 2 Haltegriff Herzlichen Glückwunsch zum Kauf Ihres neuen 3 Haken Frittierkorb Gerätes. 4 Frittierkorb Sie haben sich damit für ein hochwertiges Produkt 5 Innenschale entschieden. Die Bedienungsanleitung ist Bestand- 6 Basis teil dieses Produkts.
 • Page 66: Sicherheitshinweise

  Verschütten der heißen Flüsigkeit zu vermeiden. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. ► Kinder jünger als 8 Jahre sind vom Gerät und der Anschlussleitung fernzuhalten. ► Benutzen Sie kein Verlängerungskabel, im Notfall muss der Netzstecker ► schnell zu erreichen sein. SMUK 1500 A1...
 • Page 67 Benutzen Sie das Gerät nicht in der Nähe von heißen Oberfl ächen. ► Lassen Sie das Gerät während des Betriebs niemals unbeaufsichtigt. ► Benutzen Sie keine externe Zeitschaltuhr oder ein separates Fernwirksystem ► um das Gerät zu betreiben. SMUK 1500 A1...
 • Page 68: Informationen Zu Dem Gerät

  Sorgen Sie für ■ Reinigen Sie alle Teile, wie im Kapitel „Reini- ausreichende Belüftung, öff nen Sie zum Beispiel gung und Pfl ege“ beschrieben. Stellen Sie sicher, ein Fenster. dass alle Teile vollständig getrocknet sind. SMUK 1500 A1...
 • Page 69: Zusammenbauen Und Aufstellen

  Sie können den Frittierkorb 4 bei geöff netem Deckel 1 mit Hilfe des Hakens 3 an den Rand der Innenschale 5 hängen. Zum Beispiel, wenn das Frittiergut fertig ist und das überschüssige Fett abtropfen soll.“ SMUK 1500 A1...
 • Page 70: Bedienen

  Die Aufheizkontrollleuchte 8 leuchtet sobald das Gerät auf die eingestellte Temperaturstu- fe aufgeheizt ist. Jedoch kann diese immer wieder erlöschen und aufl euchten. Das bedeutet, dass die ein- gestellte Temperatur kurzzeitig unterschritten war und das Gerät wieder aufgeheizt hat. SMUK 1500 A1...
 • Page 71: Fondue

  Entsorgungsmöglichkeiten. und Aufstellen“ beschrieben. 3) Stellen Sie den Temperaturregler 9 auf die Stufe 4. 4) Warten Sie bis deutlich Dampf aufsteigt. 5) Legen Sie die Lebensmittel auf den Dampfgar- rost 0. 6) Schließen Sie den Deckel 1. SMUK 1500 A1...
 • Page 72: Braten/Rösten

  7) Wenn das Frittiergut fertig ist, nehmen Sie den dose. Deckel 1 ab und heben Sie den Frittierkorb 4 aus dem heißen Fett heraus. Hängen Sie ihn mit Hilfe des Hakens 3 an den Rand der Innenschale 5. So kann überschüssiges Fett abtropfen. SMUK 1500 A1...
 • Page 73: Reinigung Und Pfl Ege

  Tauchen Sie die Basis 6 niemals in Wasser vollkommen trocken ist, bevor Sie das Gerät oder andere Flüssigkeiten! wieder zusammenbauen und benutzen. Aufbewahrung ■ Bewahren Sie das gereinigte Gerät an einem sauberen, staubfreien und trockenem Ort auf. SMUK 1500 A1...
 • Page 74: Fehlerbehebung

  Gerät immer wieder kurz und erlischt dann aufheizt. wieder. Sollten sich die Störungen nicht mit oben stehenden Fehlerbehebungen beheben lassen, oder wenn Sie andere Arten von Störungen feststellen, wenden Sie sich bitte an unseren Service. SMUK 1500 A1...
 • Page 75: Garantie Und Service

  Importeur Service Deutschland KOMPERNASS HANDELS GMBH Tel.: 0800 5435 111 (Kostenfrei aus dem BURGSTRASSE 21 dt. Festnetz/Mobilfunknetz) E-Mail: kompernass@lidl.de 44867 BOCHUM IAN 90860 GERMANY Service Österreich www.kompernass.com Tel.: 0820 201 222 (0,15 EUR/Min.) E-Mail: kompernass@lidl.at IAN 90860 SMUK 1500 A1...
 • Page 76: Rezepte

  Soßenbinder hinzugben. 6) Stellen Sie den Temperaturregler 9 dann auf die Stufe 1 zurück und servieren Sie den Dip warm direkt aus dem Gerät. Sie können nun Chips, Nachos oder Brot in den Dip tauchen. SMUK 1500 A1...
 • Page 77 Innenschale 5 und schließen Sie den Deckel 1. 5) Rühren Sie das Apfelmus ab und zu um. 6) Warten Sie 40 - 50 Minuten. Wenn die Ap- felstücke noch nicht zerfallen sind, können Sie diese mit einem Kartoff elstampfer o.ä. zu Mus zerdrücken. SMUK 1500 A1...
 • Page 78 Sie den Dip etwas einkochen. 9) Vermischen Sie alles in einer Schüssel und 7) Schmecken Sie den Dip mit den Gewürzen ab. geben Sie ein wenig Balsamico-Essig darüber. Sie können nun Chips, Nachos oder Brot in den Dip tauchen. SMUK 1500 A1...
 • Page 79 1) Schneiden Sie die Rippchen und entfernen Sie 7) Drehen Sie dann den Temperaturregler 9 auf das Fett. „0“ und stellen Sie das Gerät aus. 2) Schälen Sie die Kartoff eln und die Zwiebel und schneiden Sie sie in Würfel. SMUK 1500 A1...
 • Page 80 Mayonnaise/Remoulade und Käse. 4) Hängen Sie den Dampfgarrost 0 in das Gerät. 5) Legen Sie den belegten Toast auf den Dampf- garrost 0 und schließen Sie den Deckel 1. 6) Warten Sie, bis der Käse geschmolzen ist. SMUK 1500 A1...
 • Page 81 Sie sie in Streifen. 8) Geben Sie nach den 1 1/2 Stunden die Kar- toff eln und die Karotten hinzu und lassen Sie alles nocheinmal für 40 Minuten köcheln, so dass das Fleisch und das Gemüse weich ist. SMUK 1500 A1...
 • Page 82 6) Nach den 20 Minuten stellen Sie den Tem- einmal um, damit diese gleichmäßig braun • peraturregler 9 wieder auf die Stufe werden. warten 4 - 5 Minuten. 7) Nehmen Sie dann das Hähnchenfi let vorsichtig aus dem heißen Öl und lassen Sie es abtropfen. SMUK 1500 A1...
 • Page 83 Öl und frittieren Sie die Pommes Frites ca. 25 - 30 Minuten. 6) Heben Sie dann den Frittierkorb 4 vorsichtig aus dem heißen Öl und hängen Sie diesen am Rand ein, so dass überschüssiges Fett abtropfen kann. SMUK 1500 A1...
 • Page 84 KOMPERNASS HANDELS GMBH BURGSTRASSE 21 44867 BOCHUM DEUTSCHLAND / GERMANY www.kompernass.com Last Information Update · Stanje informacij · Stav informácií Stand der Informationen: 07 / 2014 · Ident.-No.: SMUK1500A1-062014-3 IAN 90860...

Table of Contents