Information Om Den Här Produkten; Före Första Användningen - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!
Ställ inte produkten i närheten av öppna lågor eller andra värmekällor
(värmeelement, direkt solljus, gasugnar etc.).
Ställ absolut inte produkten i inbyggda skåp, nischer och liknande.
Fyll aldrig på mer vätska än upp till MAX-markeringen och aldrig mindre
än till MIN-markeringen. Kontrollera alltid att du fyllt på tillräckligt med
vätska innan du sätter på produkten.
Var försiktig om du använder metallföremål eller spetsiga eller vassa föremål
för att ta ut livsmedel ur produkten. De kan skada produktens ytbeläggning!
Skär inga livsmedel i skålen ! Då kan ytbeläggningen skadas!
Information
om den här produkten
Det här är en mångsidig produkt. Med tillbehör
som kan varieras och olika inställningsmöjligheter
kan den:
varmhålla
koka
steka långsamt
rosta/bryna
ångkoka
fritera
och användas som fonduegryta
Före första användningen
Ta upp alla delar ur kartongen och ta bort allt
förpackningsmaterial och ev. skyddsfolie och
klistermärken.
Rengör alla delar så som beskrivs i kapitel Rengö-
ring och skötsel. Försäkra dig om att alla delar
är helt torra.
SMUK 1500 A1
Sätt in skålen
så att de 3 stickkontakterna på
undersidan griper fast i uttaget på basen
Tryck försiktigt ned skålen
hamnar i basen
.
Sätt kontakten i ett eluttag. Driftindikatorn
och uppvärmningslampan
Sätt temperaturreglaget
i 3 minuter. Skruva tillbaka temperaturreglaget
till läge 0 och dra sedan ut kontakten.
Låt produkten kallna.
OBSERVERA
Första gången produkten värms upp kan det
ryka och lukta lite av rester från tillverknings-
processen. Det är fullständigt normalt och helt
ofarligt. Sörj för god ventilation, t ex genom att
öppna ett fönster.
.
så att hela skålen
tänds.
på läge 4 och vänta
25
SE

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents