Fondue; Dampkogning - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

Fondue

Når produktet er forberedt som beskrevet i kapitlet
"Samling og opstilling":
1) Hæld olie eller andet fedtstof, der egner sig til
fondue, i inderskålen
i inderskålen
er nået. MAKS-markeringen må dog ikke
overskrides!
DK
2) Luk låget
3) Stil temperaturindstillingen
Opvarmningskontrollampen
den indstillede temperatur er nået.
4) Tag låget
5) Sæt små kødstykker på fonduegaflerne
og læg dem forsigtigt ned i det varme fedtstof.
6) Efter få minutter er kødstykkerne møre. Tag
dem op af fedtstoffet.
7) Efter fonduen skal temperaturindstillingen stilles
på 0 og stikket trækkes ud af stikkontakten.
BEMÆRK
Når olien eller andet fedtstof er afkølet (fedt-
stoffet skal lige akkurat kunne flyde), skal det
fyldes på egnede beholdere, for eksempel
flasker. Brug hælderenden på hjørnet af
inderskålen
Der gælder forskellige regler i kommuner og
byer for bortskaffelse af spiseolie eller -fedt.
Ofte er det ikke tilladt at bortskaffe disse
olie- eller fedttyper sammen med det normale
husholdningsaffald. Indhent informationer
hos din kommune vedrørende bortskaffelses-
muligheder.
48
. Hæld olie/fedtstof
, indtil MAKS-markeringen
.
på trin 3.
lyser, når
af.
.

Dampkogning

Når produktet er forberedt som beskrevet i kapitlet
"Samling og opstilling":
1) Hæld ca. 1 liter vand i inderskålen
vand er nok til ca. 30 minutters dampkogning.
Hvis du vil dampkoge længere, skal du fylde
mere vand på. Hæld maksimalt 2,5 liter vand
i produktet. Ellers kan det kogende vand
sprøjte på fødevarerne nedefra.
BEMÆRK
MIN- og MAKS-markeringen på inderskå-
len 
gælder kun for påfyldning af fedtstof/
olie! De gælder ikke ved påfyldning af vand!
,
Vandmængden afhænger af, hvor længe du
vil dampkoge fødevarerne. Jo længere tid
det varer at dampkoge fødevarerne, jo mere
vand skal du fylde på.
Jo oftere låget
ningen, jo længere varer tilberedningstiden.
Når låget tages af, slipper den varme damp ud!
Det kan så blive nødvendigt at hælde mere
vand på, da en del af vanddampen slipper
ud, hver gang låget tages af!
Hvis vandet fordamper helt under tilberednin-
gen, skal låget
skal fyldes mere vand på produktet. Sørg for,
at vandet ikke hældes hen over fødevarerne,
når du fylder på. Efter påfyldning varer det
lidt, inden vandet er varmet op og danner
damp igen.
2) Sæt dampristen
beskrevet i kapitlet "Samling og opstilling".
3) Stil temperaturindstillingen
4) Vent, til der kommer damp op.
5) Læg fødevarerne på dampristen
6) Luk låget
tages af under dampkog-
løftes forsigtigt, eller der
på inderskålen
på trin 4.
.
SMUK 1500 A1
. 1 liter
som
.

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents