Betjening; Temperaturindstillinger; Varmholdning / Simren / Kogning / Stegning - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Betjening

Temperaturindstillinger

Temperatur-
trin
1
Langsom kogning/simren
2
3
4
5
BEMÆRK
Angivelserne i tabellen er kun vejledende vær-
dier. Temperaturtrinet kan variere afhængigt af
fødevarens type og mængde.
BEMÆRK
Driftskontrollampen
sat i en stikkontakt.
Opvarmningskontrollampen
produktet er varmet op til det indstillede
temperaturtrin.
Den kan dog blive ved med at slukke og
tænde igen. Det betyder, at den indstillede
temperatur kortvarigt har været for lav, og
produktet er varmet op igen.
SMUK 1500 A1
Tilberedningstype
Varmholdning
Keep Warm
(ca. 50 - 80 °C)
Slow Cook
(ca. 80 - 120°C)
Kogning/fondue
Boil/Fondue
(ca. 120 - 150°C)
Dampkogning
Steam
(ca. 150 - 170°C)
Stegning/grilning
Saute/Roast
(ca. 170 - 190°C)
Fritering
Deep Fry
(ca. 170°C)
lyser, når stikket er
lyser, når
Varmholdning / simren / kogning /
stegning
Når produktet er forberedt som beskrevet i kapitlet
"Samling og opstilling":
1) Stil temperaturindstillingen
trin (1, 2, 3 eller 5). Opvarmningskontrollam-
pen
lyser, når den indstillede temperatur
er nået.
2) Læg fødevarerne i inderskålen
3) Luk låget
.
4) Når produktet ikke skal bruges længere, stilles
temperaturindstillingen
OBS! MATERIELLE SKADER!
Brug kun den medfølgende skummeske
andet varmebestandigt plast- eller træbestik til
fjernelse af fødevarerne fra produktet. Ellerxs
kan indsatsens belægning blive beskadiget
og produktet ubrugeligt.
5) Tag stikket ud af stikkontakten.
på det ønskede
.
på 0.
eller
47
DK

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents