Download Table of Contents Print this page

Stekning/Rostning; Fritering - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker

Advertisement

Table of Contents
7) När det är färdigt använder du en tång eller
liknande för att ta bort bitarna från ångkok-
ningsgallret
.
VARNING!
RISK FÖR PERSONSKADOR!
Ångkokningsgallret
försiktig när du handskas med ångkoknings-
gallret
.
8) Sätt temperaturreglaget på läge 0.
9) Dra ut kontakten ur uttaget.
OBSERVERA
När produkten och det kvarvarande vattnet
kallnat häller du ut vattnet genom pipen i
hörnet av skålen

Stekning/Rostning

När produkten förberetts så som beskrivs i kapitel
Montering och uppställning:
1) Häll lite olja i skålen
2) Sätt temperaturreglaget
värmningslampan
kommit upp i den inställda temperaturen.
3) Lägg de livsmedel som ska tillagas i skålen
4) Vänd bitarna emellanåt och ta ut dem när de
är färdiga.
AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!
Använd bara medföljande hålslev
något annat redskap av plast eller trä som
tål värme för att ta ut livsmedel ur skålen
Annars kan skålens
och produkten bli obrukbar.
5) När du tagit ut maten sätter du temperaturreg-
laget
på läge 0.
6) Dra ut kontakten ur uttaget.
SMUK 1500 A1
är mycket varmt! Var
.
.
på läge 5. Upp-
tänds så snart produkten
eller
ytbeläggning skadas

Fritering

När produkten förberetts så som beskrivs i kapitel
Montering och uppställning:
1) Häll olja eller något annat fett som lämpar sig
för fritering i skålen
MAX-markeringen i skålen
mer än upp till MAX-markeringen!
2) Stäng locket
3) Sätt temperaturreglaget
befinner sig mellan läge 4 och 5 på temperatur-
reglaget
. Uppvärmningslampan
så snart produkten kommit upp i den inställda
temperaturen.
4) Lägg de livsmedel som ska friteras i friterings-
korgen
. Se till så att så lite vatten och is som
möjligt följer med. Fyll aldrig på mer än upp till
MAX-markeringen på friteringskorgen
Annars blir det som friteras inte genomstekt,
eftersom det inte täcks av det heta fettet.
5) Ta av locket
siktigt glida ner i det heta fettet. Handtagets
skaft hamnar då i öppningarna på skålen
6) Sätt på locket
OBSERVERA
.
Handtaget
även under friteringen!
VARNING!
RISK FÖR PERSONSKADOR!
Fett kan spruta ut och orsaka brännskador om
.
det kommer i kontakt med fuktiga livsmedel!
Var försiktig när du handskas med hett fett.
7) När det är färdig tar du av locket
upp friteringskorgen
upp den med kroken
Då kan överflödigt fett droppa av.
. Häll olja/fett upp till
. Fyll aldrig på
.
på läge
. Läge
och låt friteringskorgen
.
sitter fast på friteringskorgen
och lyfter
ur det heta fettet. Häng
i kanten av skålen
SE
tänds
.
för-
.
.
29

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents