Download Table of Contents Print this page

Rengöring Och Skötsel; Förvaring - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

8) När du friterat färdigt sätter du temperaturreg-
laget på 0 och drar ut kontakten ur uttaget.
OBSERVERA
Häll över det kallnade fettet (det måste fortfa-
SE
rande vara flytande) i lämpliga behållare, t ex
flaskor. Använd pipen i hörnet av skålen
Varje kommun eller stad har olika regler för
hur gammal matolja eller gammalt matfett
ska kasseras. Ofta är det inte tillåtet att kasta
sådant avfall i de vanliga hushållssoporna.
Fråga hos din kommun eller stadsdelsförvalt-
ning hur den gamla oljan/det gamla fettet
ska kasseras.
OBSERVERA
Du kan också fritera bakverk, t ex munkar
utan friteringskorg
ska friteras i det heta fettet direkt i skålen
Använd hålsleven
skålen
.
Rengöring och skötsel
FARA - RISK FÖR ELCHOCK!
Dra alltid ut kontakten ur eluttaget innan
du rengör produkten! Annars finns risk för
elchocker!
Doppa aldrig ner basen
andra vätskor!
30
.
. Lägg då bara det som
.
för att ta upp det ur
i vatten eller
VARNING!
RISK FÖR PERSONSKADOR!
Låt alltid produkten bli kall innan du rengör
den. Annars finns risk för brännskador!
AKTA! RISK FÖR SAKSKADOR!
Använd inte slipande medel eller starka
rengöringsmedel. Då kan ytan skadas!
Torka av basen
med en fuktig trasa.
Envisa fläckar tar du bort med några droppar
milt diskmedel på trasan.
Försäkra dig om att basen
du använder den igen.
Rengör skålen
, fonduegafflarna
ven
, friteringskorgen
, locket
och handtaget
Tillsätt lite milt diskmedel i vattnet.
Skölj alla delarna i rent vatten.
Torka alla delar noga med en kökshandduk.
Försäkra dig om att alla delar är helt torra innan
du använder dem igen.
OBSERVERA
Fritteringskorgen
och fonduegafflarna
maskin. Försäkra dig dock alltid om att de är
helt torra innan du monterar ihop och använ-
der produkten igen.
Förvaring
Förvara den rengjorda produkten på ett rent,
dammfritt och torrt ställe.
är helt torr innan
, hålsle-
, ångkokningsgallret
i varmt vatten.
, locket
, hålsleven
kan också diskas i
SMUK 1500 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents