Download Print this page

Informatie Bij Het Apparaat; Vóór De Eerste Ingebruikname - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

LET OP! MATERIËLE SCHADE!
Plaats het apparaat niet nabij open vuurhaarden of andere warmtebron-
nen (verwarming, direct zonlicht, gasovens, etc.).
Plaats het apparaat in geen geval in een inbouwkast, een nis o.i.d.
Vul het apparaat nooit met meer vloeistof dan tot de markering MAX en
nooit met minder dan tot de markering MIN. Let er bij het inschakelen op,
dat er voldoende vloeistof ingedaan is.
Wees voorzichtig als u metalen, puntige of scherpe voorwerpen gebruikt
om de levensmiddelen uit het apparaat te halen. Deze kunnen de coating
beschadigen!
Snijd geen levensmiddelen in de binnenschaal ! Daarbij kan de coating
beschadigd raken!

Informatie bij het apparaat

Het apparaat is veelzijdig inzetbaar. Door de vari-
abele toepassingen en de verschillende instelmoge-
lijkheden kan het:
warmhouden,
koken,
stoven,
roosteren/aanbraden,
stoomkoken,
frituren
en als fondue gebruikt worden.
Vóór de eerste ingebruikname
Neem alle onderdelen uit de doos en verwijder
het verpakkingsmateriaal en eventuele bescherm-
folie en stickers.
Maak alle onderdelen schoon, zoals beschreven
in het hoofdstuk "Reiniging en onderhoud". Con-
troleer of alle onderdelen volledig droog zijn.
SMUK 1500 A1
Plaats de binnenschaal
tacten aan de onderkant in de aansluiting van
de basis
grijpen. Druk de binnenschaal 
voorzichtig neer, zodat deze compleet in de
basis
zit.
Steek de stekker in een stopcontact. Het indicatie-
lampje voor bedrijf
voor verwarmen
branden.
Zet de temperatuurregelaar
Wacht 3 minuten. Draai de temperatuurrege-
laar 
weer naar stand 0 en haal de netstekker
uit het stopcontact. Laat het apparaat afkoelen.
OPMERKING
Bij de eerste keer opwarmen van het apparaat
kunnen restanten van het productieproces lichte
rook- en geurontwikkeling veroorzaken. Dat is
normaal en volkomen ongevaarlijk. Zorg voor vol-
doende ventilatie, open bijvoorbeeld een raam.
zo, dat de 3 steekcon-
en het indicatielampje
op stand 4.
65
NL
BE

Advertisement

loading

  Related Content for Silvercrest SMUK 1500 A1

This manual is also suitable for:

114280