Download Print this page

Braden/Roosteren; Frituren - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

7) Wanneer het gaargoed klaar is, neemt u het
met behulp van een tang o.i.d. van het gaar-
stoomrooster
.
WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
Het gaarstoomrooster
voorzichtig om met het gaarstoomrooster
8) Zet de temperatuurregelaar op 0.
9) Trek de stekker uit het stopcontact.
OPMERKING
Wanneer het apparaat en het overige water
afgekoeld zijn, giet u het water met behulp
van de schenksleuf aan de hoek van de bin-
nenschaal
eruit.

Braden/roosteren

Nadat u het apparaat als beschreven in het hoofd-
stuk "Monteren en plaatsen" heeft voorbereid:
1) Doe wat olie in de binnenschaal
2) Zet de temperatuurregelaar
Het indicatielampje voor verwarmen
zodra de ingestelde temperatuur bereikt is.
3) Doe de braad-/roosterproducten in de bin-
nenschaal
.
4) Keer de braad-/roosterproducten tussendoor
en neem ze weg, wanneer ze klaar zijn.
LET OP! MATERIËLE SCHADE!
Gebruik alleen de meegeleverde schuim-
spaan
of ander hittebestendig plastic of
houten bestek om de levensmiddelen uit de
binnenschaal
te nemen. Anders kan de
deklaag van de binnenschaal
en het apparaat onbruikbaar raken.
5) Wanneer u de braad-/roosterproducten
weggenomen heeft, draait u de temperatuur-
regelaar
op 0.
6) Trek de stekker uit het stopcontact.
SMUK 1500 A1
is erg heet! Ga
.
.
op stand 5.
brandt
beschadigd

Frituren

Nadat u het apparaat als beschreven in het hoofd-
stuk "Monteren en plaatsen" heeft voorbereid:
1) Doe olie of ander voor de friteuse geschikt vet in
de binnenschaal
. Doe zoveel olie/vet in de
binnenschaal
, tot de markering MAX bereikt
wordt. Maar overschrijd de markering MAX niet!
2) Sluit het deksel
.
3) Zet de temperatuurregelaar
De stand
bevindt zich tussen de cijfers 4 en
5 op de temperatuurregelaar
lampje voor verwarmen
ingestelde temperatuur is bereikt.
4) Leg de te frituren levensmiddelen in de
frituurmand
. Let er daarbij op dat er zo min
mogelijk water of ijs aan de levensmiddelen
hecht. Doe nooit meer in de frituurmand
dan tot de MAX-markering. Anders worden de
levensmiddelen niet gaar, omdat ze niet door
het hete vet omsloten worden.
5) Neem het deksel eraf
mand
voorzichtig in het hete vet zakken. De
staven van de handgreep
de uitsparingen van de binnenschaal
6) Leg het deksel
erop.
OPMERKING
De handgreep
blijft ook tijdens het frituren
met de frituurmand
WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
Het vet kan spuiten en tot verbrandingen
leiden, wanneer het met vochtige levensmid-
delen in aanraking komt! Ga voorzichtig om
met het hete vet!
7) Wanneer de frituurproducten klaar zijn, neemt u
het deksel
af en licht u de frituurmand
het hete vet. Hang de mand met behulp van de
haak
aan de rand van de binnenschaal
Zo kan het overtollige vet eraf druipen.
op stand
.
. Het indicatie-
brandt zodra de
en laat de frituur-
liggen daarbij in
.
verbonden!
uit
.
69
NL
BE

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

114280