Download Table of Contents Print this page

Åtgärda Fel - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker

Advertisement

Table of Contents
Åtgärda fel
Fel
Produkten
fungerar inte.
Det som ska tillagas
blir inte varmt.
Det bildas ingen
ånga vid tillagningen.
Driftindikatorn
tänds och släcks hela
tiden.
Om det inte går att åtgärda felet med hjälp av ovanstående tips eller om det uppstår andra typer av
fel ska du kontakta vår kundservice.
SMUK 1500 A1
Orsak
Kontakten är inte kopplad till ett eluttag.
Eluttaget är defekt.
Produkten är defekt.
Du har ställt in fel temperatur.
Du har ställt in fel temperatur.
Vattnet är slut.
Det betyder inte att något är fel. Produkten
håller inställd temperatur. Därför måste den
ibland värmas upp igen.
Lösning
Sätt kontakten i ett eluttag.
Prova med ett annat eluttag.
Vänd dig till vår kundtjänst.
Öka temperaturen.
Välj temperaturnivå 4.
Fyll på mer vatten.
Det betyder inte att något är fel.
SE
31

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents