Bedienen; Temperatuurinstellingen; Warmhouden/Stoven/Koken/Braden - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Bedienen

Temperatuurinstellingen

Temperatuur-
stand
1
Langzaam koken/stoven
2
3
4
5
OPMERKING
De gegevens in de tabel zijn slechts richt-
waarden. De temperatuurstand kan afhanke-
lijk van de soort en hoeveelheid levensmiddel
variëren.
OPMERKING
Het indicatielampje voor bedrijf
zodra de netstekker in een stopcontact is
gestoken.
Het indicatielampje voor verwarmen
brandt zodra het apparaat de ingestelde
temperatuurstand heeft bereikt.
Niettemin kan het indicatielampje steeds
opnieuw doven en weer gaan branden.
Dit betekent dat de temperatuur even te laag
is geweest, zodat het apparaat weer moet
worden verhit.
SMUK 1500 A1
Bereidingswijze
Warmhouden
Keep Warm
(ca. 50 - 80°C)
Slow Cook
(ca. 80 - 120°C)
Koken/fondue
Boil/Fondue
(ca. 120 - 150°C)
Stoomkoken
Steam
(ca. 150 - 170°C)
Braden/roosteren
Saute/Roast
(ca. 170 - 190°C)
Frituren
Deep Fry
(ca. 170°C)
brandt

Warmhouden/stoven/koken/braden

Nadat u het apparaat als beschreven in het hoofd-
stuk "Monteren en plaatsen" heeft voorbereid:
1) Zet de temperatuurregelaar
gewenste stand (1, 2, 3 of 5). Het indicatie-
lampje voor verwarmen
ingestelde temperatuur is bereikt.
2) Doe het levensmiddel in de binnenschaal
3) Sluit het deksel
.
4) Als u het apparaat niet meer nodig heeft,
draait u de temperatuurregelaar
LET OP! MATERIËLE SCHADE!
Gebruik alleen de meegeleverde schuim-
spaan
of ander hittebestendig plastic of
houten bestek om de levensmiddelen uit het
apparaat te nemen. Anders kan de deklaag
van het inzetstuk beschadigd en het apparaat
onbruikbaar raken.
5) Trek de stekker uit het stopcontact.
op de
brandt zodra de
.
naar 0.
67
NL
BE

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents