Download Print this page

Problemen Oplossen - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

Problemen oplossen

Probleem
Het apparaat werkt
niet.
Het gaargoed wordt
niet heet.
Er wordt geen stoom
geproduceerd tijdens
het stomen.
Het indicatielampje
voor verwarmen
gaat steeds branden
en dooft dan weer.
Neem a.u.b. contact op met de klantenservice, als de storingen met de bovenstaande aanwijzingen
niet verholpen kunnen worden, of indien u andere storingen constateert.
SMUK 1500 A1
Oorzaak
De stekker zit niet in het stopcontact.
Het stopcontact is defect.
Het apparaat is defect.
Er is een verkeerde temperatuurstand
ingesteld.
Er is een verkeerde temperatuurstand
ingesteld.
Het water is op.
Er is geen sprake van een storing. Het ap-
paraat wordt op de ingestelde temperatuur
gehouden. Daarvoor is het nodig dat het ap-
paraat steeds even kort wordt ingeschakeld.
Oplossing
Steek de stekker in een
stopcontact.
Gebruik een ander stopcontact.
Neem contact op met
de klantenservice.
Kies een hogere
temperatuurstand.
Kies temperatuurstand 4.
Vul nieuw water bij.
Er is geen sprake van een
storing.
NL
BE
71

Advertisement

loading

This manual is also suitable for:

114280