Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual page 67

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents
WAARSCHUWING! LETSELGEVAAR!
Als het apparaat gevallen of beschadigd is, mag u het niet verder gebrui-
ken. Laat het apparaat door deskundig personeel nakijken en eventueel
repareren.
Tijdens het koken, stomen, braden of frituren komt hete damp vrij, met name
als u het deksel
Controleer of alle onderdelen volledig droog zijn voordat u olie of vloei-
baar vet in de friteuse doet. Hete olie en heet vet kunnen anders spatten.
NL
BE
Droog alle levensmiddelen zorgvuldig af, voordat
u die in de frituurmand doet om te frituren. Hete olie en heet vet kunnen
anders spatten.
Gebruik de binnenschaal
Zorg ervoor dat alle onderdelen van het apparaat volledig droog zijn,
voordat u het apparaat in gebruik neemt. Droog alle onderdelen na het
reinigen goed af!
Ga vooral voorzichtig om met bevroren levensmiddelen. Verwijder alle stuk-
ken ijs. Hoe meer ijs zich nog op de levensmiddelen bevindt, des te erger
spat de hete olie of het hete vet.
Delen van het apparaat kunnen tijdens het gebruik heet worden. Raak
deze niet aan om brandwonden te vermijden.
Doe nooit vloeistoffen direct in de basis ! Plaats altijd eerst de binnenschaal .
WAARSCHUWING! BRANDGEVAAR!
Gebruik het apparaat niet in de buurt van hete oppervlakken.
Laat het apparaat nooit zonder toezicht als het in werking is.
Gebruik geen externe tijdschakelklok of een apart afstandsbedienings-
systeem om het apparaat aan te sturen.
64
opent. Neem een veilige afstand tot de damp in acht.
uitsluitend met de meegeleverde basis !
SMUK 1500 A1

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents