Fondue; Stoomkoken - Silvercrest SMUK 1500 A1 Operating Instructions Manual

Multi cooker
Hide thumbs

Advertisement

Table of Contents

Fondue

Nadat u het apparaat als beschreven in het hoofd-
stuk "Monteren en plaatsen" heeft voorbereid:
1) Doe olie of ander voor de fondue geschikt vet
in de binnenschaal
de binnenschaal
bereikt wordt. Maar overschrijd de markering
MAX niet!
2) Sluit het deksel
3) Zet de temperatuurregelaar
NL
Het indicatielampje voor verwarmen
BE
zodra de ingestelde temperatuur is bereikt.
4) Neem het deksel
5) Steek kleine stukjes vlees op de fonduevorkjes
en leg deze voorzichtig in het hete vet.
6) Na enkele minuten zijn de stukjes vlees gaar.
Neem ze uit het vet.
7) Wanneer u de fonduepan niet meer nodig
hebt, zet u de temperatuurregelaar op 0 en
haalt u de stekker uit het stopcontact.
OPMERKING
Giet de olie of het vet na het afkoelen (vet
moet nog net kunnen stromen) in geschikte
houders, bijvoorbeeld flessen. Gebruik
daarvoor de schenksleuf aan de hoek van de
binnenschaal
Iedere gemeente of stad heeft zijn eigen
regeling voor het afvoeren van spijsoliën of
-vetten. Het is veelal niet toegestaan om der-
gelijke oliën of vetten met het normale huisvuil
af te voeren. Vraag a.u.b. inlichtingen bij uw
gemeentereiniging over afvoermogelijkheden.
68
. Doe zoveel olie/vet in
, tot de markering MAX
.
op stand 3.
van de mengkom.
.

Stoomkoken

Nadat u het apparaat als beschreven in het hoofd-
stuk "Monteren en plaatsen" heeft voorbereid:
1) Giet ca. 1 liter water in de binnenschaal
1 liter water is voldoende voor ca. 30 minuten
stomen. Wanneer u langer wilt stomen, voegt
u dienovereenkomstig meer water toe. Vul het
apparaat met maximaal 2,5 liter water. Anders
bestaat de kans dat het kokende water van
onder af op het te stomen product spat.
brandt
OPMERKING
De MIN- en MAX-markeringen in de binnen-
schaal
met vet/olie! Ze moeten niet worden in acht
genomen bij het vullen met water!
De waterhoeveelheid hangt af van de stoom-
tijd voor het te stomen product. Hoe langer
het te stomen product nodig heeft om gaar te
worden, hoe meer water u moet bijvullen.
Hoe vaker het deksel
wordt opgetild, hoe langer de stoomtijd wordt.
Elke keer dat het deksel wordt opgetild, ont-
snapt er hete stoom! Mogelijk is er dan meer
water nodig, omdat bij elke keer optillen een
deel van de stoom ontsnapt!
Wanneer het water tijdens het stomen
opraakt, tilt u voorzichtig het deksel
vult u het apparaat met nieuw water. Let erop
dat het water bij het bijvullen niet over het te
stromen product stroomt. Na het vullen duurt
het enige tijd voordat het water is verhit en er
nieuwe stoom wordt geproduceerd.
2) Hang het gaarstoomrooster
schaal
plaatsen" wordt beschreven.
3) Zet de temperatuurregelaar
4) Wacht tot er duidelijk zichtbaar stoom om-
hoogkomt.
5) Leg de levensmiddelen op het gaarstoom-
rooster
6) Sluit het deksel
zijn alleen relevant voor het vullen
tijdens het stomen
in de binnen-
, zoals in het hoofdstuk "Monteren en
op stand 4.
.
.
SMUK 1500 A1
.
op en

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

114280

Table of Contents