Download  Print this page

Systeem Instellen; Verwerking - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Verwerking

7.4

Systeem instellen

8
Verwerking
46
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
De toetsen op het voorpaneel worden gebruikt voor het programmeren en het
invoeren van opdrachten. Druk op de
het wachtwoord op door het indrukken van de cameratoetsen met de gewenste
cijfers en sluit af met het indrukken van de
gebruikershandleiding geeft gedetailleerdere instructies voor het instellen. U vindt
deze informatie op de CD of in de toepassingenmap op de harde schijf van de PC
(C:\SISTORE AX\...).
Instellingenmenu
Alle elektrische en elektronische producten moeten conform de plaatselijk geldende
voorschriften als speciaal afval worden verwerkt.
Deze doorgekruiste afvalcontainer betekent dat het product voldoet aan de Europese
richtlijn 2002/96/EC.
De correcte afvalverwerking van uw afgedankte apparatuur levert een bijdrage aan
milieubescherming en de gezondheid van de mens. Het is een voorwaarde voor
hergebruik en recycling van elektrische en elektronische apparatuur. Voor
gedetailleerde informatie over de afvalverwerking neemt u contact op met de
plaatselijke overheid of instanties voor afvalverwerking of de leverancier van het
product.
-toets in het voorpaneel en geef
Menu/Cameo
-toets. De
Enter/Pause
NL
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: