Download  Print this page

Toetsen En Led's Op Voorpaneel - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

7.3

Toetsen en LED's op voorpaneel

Power LED
HDD LED
Alarm LED
Network LED
Clip Copy LED
Cameratoetsen
(1 t/m 16)
Toets Zoom/PTZ
Toets Weergave/Spot
Toets Groep/Reeks
Toets Menu/Cameo
Toets Nood
Toets Clip Copy
Toets Alarm
Toets Afspelen
Toets Enter/Pauze
Pijltoetsen Omhoog,
Omlaag, Links, Rechts
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Het voedingslampje brandt wanneer het apparaat is ingeschakeld.
Het HDD-lampje knippert wanneer de digitale videorecorder bezig is met opnemen of met
zoeken op de harde schijf.
Het alarmlampje brandt als een alarmuitgang of interne zoemer wordt geactiveerd.
Het netwerklampje brandt wanneer het apparaat is aangesloten op een netwerk via Ethernet.
Het lampje Clip Copy brandt wanneer de digitale videorecorder bezig is met het kopiëren van
een clip.
Als u op de cameratoetsen drukt, wordt de geselecteerde camera in volledig scherm
weergegeven. U kunt de toetsen 1 t/m 9 ook gebruiken om wachtwoorden in te voeren.
Als u in de PTZ-modus op de toets 1 drukt, zoomt u in op het huidige beeld. Met de toets 2
zoomt u uit. Met de toets 3 stelt u dichtbij scherp en met de toets 4 stelt u veraf scherp. Met de
toets 5 gaat u naar de voorkeursinstelling en met de toets 6 slaat u de voorkeursinstelling op.
Als u op de toets Zoom/PTZ drukt, gaat u naar de zoommodus. Op het scherm verschijnt een
rechthoek. U kunt de pijltoetsen gebruiken om de rechthoek te verplaatsen. Als u op de toets
Enter/Pauze drukt, zoomt u in op het beeld in de rechthoek. Als u de toets Zoom/PTZ ten
minste twee seconden ingedrukt houdt, gaat u naar de PTZ-modus.
Door op de toets Weergave/Spot te drukken, schakelt u tussen verschillende weergavemodi.
De beschikbare modi zijn PIP, 2x2, 3x3 en 4x4. Door de toets ten minste twee seconden
ingedrukt te houden, kunt u kiezen welke camera's u wilt weergeven op de spotmonitor.
Door in de live-modus op de toets Groep/Reeks te drukken, schakelt het scherm over van de
huidige cameragroep naar de volgende cameragroep. Op het scherm wordt bovendien het
paginanummer weergegeven. Als u de toets ten minste twee seconden ingedrukt houdt,
worden de live-camera's achtereenvolgens weergegeven.
Als u op de toets Menu/Cameo drukt, gaat u naar het scherm met instellingen. U dient
hiervoor te beschikken over een geldige gebruikersnaam en wachtwoord. U kunt met deze
toets ook het huidige menu of dialoogvenster sluiten. Als u tijdens het afspelen op de toets
drukt, opent u het menu Zoeken. Als u de toets ten minste twee seconden ingedrukt houdt,
wordt de cameomodus geopend.
Als u op de toets Nood drukt, nemen alle camera's in de modus Nood op. Op het
beeldscherm verschijnt
. Als u nogmaals op de toets drukt, stopt de opname in de modus
Nood weer.
Als u op de toets Clip Copy drukt, kunt u videoclips kopiëren.
De toets Alarm heeft twee functies. Ten eerste kunt u met deze toets de uitvoer van de
digitale videorecorder resetten, zoals de interne zoemer tijdens een alarm. Ten tweede kunt u
met deze toets een logboek weergeven in de live-modus, tenzij er een actief alarm is. Deze
bewerking kan beveiligd zijn met een wachtwoord.
Als u op de toets Afspelen drukt, gaat u naar de modus Afspelen. Als u nogmaals op de toets
drukt, verlaat u de modus Afspelen weer. Als u de modus Afspelen opent, wordt de video
gepauzeerd. Als u op de pijltoets Rechts drukt, wordt de video met normale snelheid
afgespeeld. Als de digitale videorecorder zich in de Pauze-modus bevindt, verschijnt
scherm. Tijdens het afspelen van de video verschijnt
Als u in de live-modus op de toets drukt, bevriest u het huidige scherm. Op het scherm
verschijnt het pictogram
. Als u in de modus Afspelen op de toets drukt, wordt de video
gepauzeerd. Als u in de instellingsmodus op de toets drukt, kunt u een gemarkeerd item
selecteren of ingevoerde informatie doorvoeren.
Met deze toetsen kunt u door de menu's en de grafische gebruikersinterface (GUI) navigeren.
Met de pijltoetsen Omhoog en Omlaag kunt u tevens nummers wijzigen door een nummer in
het menu te markeren en de waarde van het nummer te verhogen of te verlagen.
Met de pijltoetsen Links en Rechts kunt u tevens beelden in de afspeelmodus afspelen. Als u
op de pijltoets Rechts drukt, wordt de video met normale snelheid afgespeeld. Als u nogmaals
op de toets drukt, schakelt u tussen de snelheden x2, x3 en x4. Als u op de pijltoets Links
drukt, wordt de video met hoge snelheid achterwaarts afgespeeld. Als u nogmaals op de toets
drukt, schakelt u tussen de snelheden x2, x3 en x4.
Bediening
op het scherm.
op het
45
NL
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: