Download  Print this page

Veiligheid; Doelgroep; Algemene Veiligheidsvoorzorgsmaatregelen; Transport - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

1

Veiligheid

1.1

Doelgroep

1.2

Algemene veiligheidsvoorzorgsmaatregelen

1.2.1

Transport

Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
De instructies in dit document zijn alleen bestemd voor gebruikers uit de volgende
doelgroep:
Doelgroep
Kwalificatie
Technici die het
Technische training
apparaat gebruiksklaar
voor het samenstellen
maken
van elektrische
installaties.
Lees de algemene veiligheidsmaatregelen voordat u het apparaat gaat
installeren.
Bewaar dit document ter referentie.
Neem alle waarschuwingen en instructies op het apparaat in acht.
Geef dit document altijd mee met het product.
Behalve de instructies in de productdocumentatie moeten de nationale of lokale
veiligheidsnormen of -voorschriften met betrekking tot de ontwikkeling, het
ontwerp, de installatie, de bediening of de verwijdering van een product moeten
worden nageleefd.
Radiostoring met andere apparaten in de omgeving
Dit is een apparaat van klasse A. Deze apparatuur kan radiostoring in een
huisinstallatie veroorzaken. In dit geval dient de gebruiker passende
maatregelen te treffen om de storing te verhelpen.
Aansprakelijkheidsclaim
Sluit het apparaat niet aan als dit beschadigd is of als er onderdelen ontbreken.
Voer aan de apparatuur geen wijzigingen of aanpassingen uit die niet zijn
goedgekeurd door de fabrikant.
Gebruik alleen door de fabrikant goedgekeurde reserveonderdelen en
accessoires.
Beschadiging tijdens transport
Stel het apparaat niet bloot aan mechanische trillingen of schokken.
Bewaar het verpakkingsmateriaal voor later transport.
Activiteit
Staat van de
uitrusting
Stellen het apparaat
Het apparaat is nog niet
voor de eerste keer in
geïnstalleerd en
gebruik.
geconfigureerd.
Veiligheid
37
NL
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: