Download  Print this page

Opsætning Af Systemet; Bortskaffelse - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bortskaffelse

7.4
Opsætning af systemet
8
Bortskaffelse
126
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Knapperne på frontpanelet bruges til at indtaste systemkommandoer og til
programmering. Tryk på knappen
adgangskoden ved at trykke på den korrekte kombination af
kameranummerknapper og derefter trykke på knappen
brugervejledningen findes detaljerede instruktioner i opsætning. Dokumentationen
findes på cd'en eller i programmappen på pc'ens harddisk (C:\SISTORE AX\...).
Menuen Opsætning
Alle elektriske og elektroniske produkter skal bortskaffes separat og ikke sammen
med almindeligt husholdningsaffald via de opsamlingsanlæg, som er udpeget af de
offentlige myndigheder.
Det gennemstregede affaldsbeholdersymbol på produktet betyder, at produktet er
underlagt EU-direktiv 2002/96/EF.
Korrekt bortskaffelse og særskilt indsamling af dit gamle udstyr bidrager til at forhindre
mulige negative konsekvenser for miljøet og menneskers sundhed. Det er en
forudsætning for genbrug af kasseret elektrisk og elektronisk udstyr. Yderligere
oplysninger om bortskaffelse af gammelt udstyr fås ved at kontakte de lokale
myndigheder, dit renovationsselskab eller den forretning, hvor du har købt produktet.
på frontpanelet, og indtast
Menu/Cameo
Enter/Pause
. I
DA
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: