Download  Print this page

Instalacja; Serwis Oraz Konserwacja - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Bezpieczeństwo
1.2.2

Instalacja

1.2.3

Serwis oraz konserwacja

182
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Uszkodzenie spowodowane niewłaściwą lokalizacją montażu
Lokalizację montażu należy wybrać w oparciu o instrukcje producenta dotyczące
warunków środowiskowych. Zobacz sekcję 3: Dane techniczne.
Nie korzystać z urządzenia w pobliżu źródeł silnego promieniowania
elektromagnetycznego.
Nie obsługiwać urządzenia w miejscach zakurzonych/zapylonych.
Urządzenie jest przeznaczone jedynie do zastosowań wewnętrznych.
Nie narażać urządzenia na wibracje mechaniczne oraz wstrząsy.
Chronić urządzenie przed działaniem wilgoci.
Mechaniczne uszkodzenie przewodu
Należy sprawdzać, czy kable nie są uciskane, poskręcane ani uszkodzone.
Uszkodzenie urządzenia wywołane brakiem wentylacji
Nie blokować i nie przykrywać otworów wentylacyjnych urządzenia.
Nie ustawiać kilku urządzeń jedno na drugim ani nie umieszczać jakichkolwiek
przedmiotów na urządzeniu.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym wynikające z błędnego
podłączenia
Używać odpowiedniego przewodu zasilania zatwierdzonego w danym kraju i
zgodnego z krajowymi normami.
Urządzenie zostało opracowane do pracy z systemami zasilającymi TN i nor-
weskimi systemami zasilającymi IT o napięciu międzyfazowym 230 V. Nie
należy podłączać go do innych systemów zasilających IT.
Uszkodzenie spowodowane przepięciem
Urządzenie należy podłączyć do źródła zasilania o określonym napięciu.
Wymagania zasilania znajdują się na zasilaczu sieciowym (zobacz sekcję 3:
Dane techniczne).
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas konserwacji
Przed rozpoczęciem konserwacji urządzenia należy zawsze wyjąć z gniazdka
przewód zasilania oraz inne przewody.
Niebezpieczeństwo porażenia prądem elektrycznym podczas czyszczenia ur-
ządzenia e
Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć zasilanie urządzenia.
Nie używać środków czyszczących w płynie lub w sprayu, które zawierają alko-
hol, spirytus lub amoniak.
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: