Download  Print this page

Knapper Og Led'er På Frontpanelet - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

7.3
Knapper og LED'er på frontpanelet
Power LED
HDD LED
Alarm LED
Network LED
Clip Copy LED
Kameraknapper
(1 til 16)
Knappen Zoom/PTZ
Knappen Skaerm/Spot
Knappen Gruppe/Sekvens
Knappen Menu/Cameo
Knappen Panic
Knappen Clip Copy
Knappen Alarm
Knappen Afspil
Knappen Enter/Pause
Pilknapperne op, ned,
venstre, højre
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Strøm-LED'en lyser, når enheden er tændt.
HDD-LED'en blinker, hvis den digitale videooptager optager eller søger efter video på
harddisken.
Alarmudgang-LED'en lyser, når en alarmudgang eller den interne summer er blevet
aktiveret.
Netværks-LED'en blinker, når enheden er tilsluttet et netværk via Ethernet.
Clip-copy-LED'en lyser, når den digitale videooptager er ved at klip-kopiere.
Ved at trykke på de enkelte kameraknapper, vises det valgte kamera på hele skærmen.
Knap 1 til 9 bruges også til at indtaste adgangskoder.
Hvis du i PTZ-tilstanden trykker på knap 1, zoomes der ind på skærmen og knap 2
zoomer ud af skærmen; hvis der trykkes på knap 3 fokuseres der tæt på og knap 4
fokuserer langt væk, og hvis der trykkes på knap 5, skiftes der til en forudindstillet position
og knap 6 gemmer den forudindstillede position.
Hvis du trykker på knappen
Zoom/PTZ
firkant på skærmen. Firkanten kan nu flyttes til et andet område ved hjælp af
pilknapperne. Hvis du trykker på knappen Enter/Pause, zoomes der ind på billedet i
firkanten. Hvis du trykker på og holder knappen
du skifte til PTZ-tilstanden.
Hvis du trykker på knappen
Skærm/Spot
visningsformater. Følgende formater er tilgængelige: PIP (Picture-In-Picture), 2x2, 3x3 og
4x4. Hvis du trykker på og holder knappen nede i mindst to sekunder, kan du vælge,
hvilke kameraer der skal vises på spotmonitoren.
Hvis du trykker på knappen
Gruppe/Sekvens
aktuelle kameragruppe til den næste kameragruppe og sidenummeret vises på skærmen.
Hvis du trykker på og holder knappen nede i mindst to sekunder, vises livekanalerne
sekventielt.
Hvis du trykker på knappen
Menu/Cameo
brugernavn og en adgangskode for at få adgang til Opsætning. Hvis du trykker på
knappen, lukkes også den aktuelle menu eller dialogboks til opsætning. Hvis du trykker på
knappen i afspilningstilstanden, vises menuen Søg. Hvis du trykker på og holder knappen
nede i mindst to sekunder, skiftes der til Cameo-tilstanden.
Hvis du trykker på knappen Panic, startes panikoptagelse af alle kamerakanaler, og
vises på skærmen. Hvis du trykker på denne knap igen, stoppes panikoptagelsen.
Hvis du trykker på knappen Clip-copy, kan du kopiere videoklip.
Knappen Alarm har to funktioner. For det første nulstiller den den digitale videooptagers
udgange, herunder den indvendige summer, som aktiveres i forbindelse med en alarm.
For det andet viser knappen hændelsesloggen, hvis du er i liveovervågningstilstand,
medmindre en alarm er aktiveret. Denne handling kan beskyttes med
brugeradgangskode.
Hvis du trykker på knappen Afspil, åbnes afspilningstilstanden, og hvis du trykker på
knappen igen, afsluttes afspilningstilstanden. Når afspilningstilstanden åbnes, stoppes
videoen midlertidig. Hvis du trykker på den højre pilknap, afspilles videoen ved normal
hastighed. På skærmen vises , når den digitale videooptager er i pausetilstand eller ,
når videooptageren afspiller video.
Hvis du trykker på knappen i liveovervågningstilstand, fryses den aktuelle skærm og
ikonet
vises på skærmen. Hvis du trykker på knappen i afspilningstilstanden, stoppes
afspilningen af videoen midlertidig. Hvis du trykker på knappen i opsætningstilstanden,
vælges et fremhævet emne eller afsluttes en indtastning, som du har foretaget.
Ved hjælp af disse knapper kan du navigere gennem menuer og den grafiske
brugergrænseflade (GUI).
Pilknapperne op og ned bruges også til at ændre numre ved at fremhæve et nummer i
menuen og forøge eller formindske numrets værdi.
Pilknapperne venstre og højre bruges også til at afspille billeder i afspilningstilstanden.
Hvis du trykker på pilknappen højre, afspilles video ved normal hastighed; hvis du trykker
på knappen igen, skifter afspilningshastigheden mellem 2 gange, 3 gange og 4 gange
hurtigere end normal afspilningshastighed. Hvis du trykker på pilknappen venstre, afspilles
videoen baglæns ved høj hastighed; hvis du trykker på knappen igen skifter
afspilningshastigheden mellem 2 gange, 3 gange og 4 gange hurtigere end normal
afspilningshastighed.
, skiftes der til zoomtilstanden, og der vises en
nede i mindst to sekunder, kan
Zoom/PTZ
, kan du skifte mellem de forskellige
i livetilstand, ændres skærmen fra den
, vises skærmen Opsætning. Du skal indtaste et
Betjening
125
DA
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: