Download  Print this page

Systeminställning; Avfallshantering - Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8 Installation Manual

Hide thumbs

Advertisement

Avfallshantering

7.4
Systeminställning
8
Avfallshantering
142
Siemens Building Technologies
Fire Safety & Security Products
Knapparna på frontpanelen används för att ge systemkommandon och för
programmering. Tryck på knappen
lösenordet genom att trycka på motsvarande kameraknappar och sedan på
knappen
. Mer detaljerade installationsanvisningar finns i användarhandboken.
Enter/Pause
Dokumentationen finns på CD:n eller i programmappen på datorns hårddisk
(C:\SISTORE AX\...).
Setup Menu
Alla elektriska och elektroniska produkter ska avfallshanteras separat från det vanliga
hushållsavfallet, på uppsamlingsplatser godkända av lokala myndigheter.
Symbolen med en överkorsad soptunna på produkten anger att produkten omfattas av
Europeiska rådets direktiv 2002/96/EG.
Korrekt avfallshantering och avfallssortering av begagnad utrustning hjälper till att
förhindra potentiella negativa konsekvenser för miljö och människors hälsa. Det är en
förutsättning för återvinning och återanvändning av begagnad elektrisk och elektronisk
utrustning. Mer detaljerad information om avfallshantering av begagnad utrustning kan
fås från kommunen, avfallsbolaget eller affären som sålt produkten.
på frontpanelen och skriv in
Menu/Cameo
SV
12.2008

Advertisement

Chapters

   Related Manuals for Siemens SISTORE AX8 250/100 V2.8

This manual also for:

Sistore ax16 250/100 v2.8

Comments to this Manuals

Symbols: 0
Latest comments: